Страх смерті як екзистенційна проблема - Автореферат

бесплатно 0
4.5 72
Розгляд головних особливостей впливу екзистенційного підґрунтя страху смерті на інтенцію до морально-етичного самовдосконалення людини, аналіз проблем. Філософська рефлексія щодо теми смерті як глибинний фундамент для розуміння основ життя людини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страх смерті як екзистенційна проблема екзистенційний підґрунтя філософський рефлексіяТому, неможливо розглядати проблему страху смерті поза контекстом загальної екзистенційної ситуації людини, яка живе в конкретну культурно-історичну епоху. Очевидно, що саме в цьому елімінуванні трансцендентного як опори для автентичного смислу життя і криється причина страху смерті в патологічних формах, що мають місце в сучасній західній секулярній культурі. Тривога небуття, яка руйнує логоцентричність буття, і страх смерті як логічний наслідок цієї тривоги, спричиняють протест людини, її намагання хоч якось виправдати своє існування, що виливається або в індивідуальні деструктивні форми, такі як суїцид, (коли тривога переростає у відчай), або в соціальні деструктивні форми: неофашизм, екстремізм, расизм (у разі підміни Абсолюту квазіабсолютами). На основі здійсненого філософсько-етичного аналізу проблеми страху смерті та його екзистенційного коріння, визначено та сформульовано наступні теоретичні положення, які мають елемент наукової новизни і виносяться на захист: - доведено, що страх смерті має плідне духовно-етичне спрямування, якщо в процесі його переживання людина долає межі повсякденної раціональності, в результаті чого загострюється проблема її власного існування, проблематизується питання смислу життя. В залежності від відповіді на ці фундаментальні запитання, онтичні тривога і жах можуть бути як конструктивними (якщо спонукають людину на шлях до самої себе), так і деструктивними факторами (якщо призводять до „втечі» людини від самої себе, метафізичного забуття) в духовному житті людини;Проведений аналіз проблеми страху смерті та його морально-етичних вимірів дозволяє зробити основний висновок: не осягнувши смисл і значення смерті, ми не зможемо зрозуміти моральну цінність життя. Одностороннє і упереджене ставлення до смерті в сучасній західній культурі, табуювання теми смерті унеможливлює моральне удосконалення особистості, сплощує її духовно-гуманістичний вимір. Але смерть своїм фактом вириває людину від звичного, усталеного існування в світі буденності та штучної раціональності. В ситуації смерті наша раціональна картина світу може похитнутися, бо смерть зазіхає на самі підвалини раціональності, показує людині всю марність її існування. Разом з тим, смерть є культурно обумовленим феноменом; відношення до смерті залежить від світоглядних підвалин конкретної історичної епохи, уявлень про буття і небуття.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?