Споживчий ринок в сучасних умовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 62
Виявлення чинників формування та сталого розвитку споживчого ринку України, обґрунтування стратегічних і тактичних цілей його реформування. Розробка методів оцінки попиту і пропозиції на товари й послуги. Аналіз механізмів впливу на споживання населення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економічної теорії Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тарасенко Галина Демянівна, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної теорії (м. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління (м. Захист відбудеться 30 вересня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83000, м.У звязку з цим особливого значення набувають визначення концепції формування споживчого ринку у відповідності до нових принципів ринкових систем, механізму сталості споживчого ринку в Україні та перспектив його подальшого розвитку. Питанням розробки методологічних основ дослідження споживання як фази відтворення і визначенню напрямів трансформації попиту і пропозиції на споживчому ринку, в т.ч. засобам його державного регулювання приділяється значна увага. У якості головного методу дослідження використано діалектичний метод пізнання процесів та явищ, а також традиційні методи: метод теоретичного узагальнення (при визначенні категорії «споживчий ринок», його складових, цілей та задач функціонування, факторів впливу та показників), системно-структурний аналіз і синтез (при розробці загальної схеми суспільного відтворення та визначенні ознак класифікації споживання); структурно-функціональний метод (в процесі вивчення основних функцій споживчого ринку); метод порівняльного і статистичного аналізу (при аналізі процесів становлення та розвитку споживчого ринку України, при аналізі показників напрямків і тенденцій розвитку споживчого ринку в Україні, а також при аналізі даних попиту і пропозиції на споживчі товари в Донецькій області). Удосконалено: поняття «споживчий ринок» як форми організації споживання у вигляді системи економічних взаємин між споживачами і продавцями товарів та послуг, що заснована на реалізації економічних потреб і виявляється через попит та пропозицію, та дозволяє визначити залежність якості споживання населення від чинникоутворюючих змінних; система показників розвитку споживчого ринку, яка дозволяє більш обєктивно оцінити основні параметри розвитку споживчого ринку України і регіону, перспективи розвитку попиту та пропозиції на ньому з огляду на загальноекономічну конюнктуру, стан агентів попиту та пропозиції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?