Споживчий кредит - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 31
Основи споживчого кредитування. Сутність, форми та місце споживчого кредитування в системі кредитних відносин держави: ринок в Україні та його правове регулювання. Стан цієї сфери в банківських установах. Перспективи удосконалення споживчого кредитування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн. Значне зростання споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Значну роль у задоволенні виникаючих потреб населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного розвитку країни відіграє така форма кредиту, як споживчий кредит, що надається населенню для задоволення різноманітних споживчих потреб. Тому важливо проаналізувати сучасний стан споживчого кредитування, виокремити проблеми, які заважають розвитку та знайти шляхи вирішення цих проблем для розвитку даного виду кредитування в перспективі. У роботі було застосовано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: абстрактно-логічний - для аналізу наукової літератури, теоретичного узагальнення, формування висновків щодо сутності споживчого кредиту, його впливу на соціально-економічну сферу; декомпозиції - для розкриття мети дослідження і постановки завдань; виявлення чинників на ефективність операцій з надання споживчих кредитів банками; аналізу та синтезу, статистично-економічний - для оцінки ринку споживчих кредитів в Україні, системного підходу - для обґрунтування висновків і пропозицій щодо вдосконалення операцій з надання споживчих кредитів у банках, підвищення їх ефективності і зниження ризиковості та інші методи.Тому визначення сутності споживчого кредиту повинне містити усі типи кредиторів і позичальників, які є сторонами у цьому кредиті, а також усі форми позиченої вартості. По-третє, пізнання сутності споживчого кредиту припускає розкриття його основи, що представляє собою найбільш глибоку частину сутності споживчого кредиту, те, чим вона визначається і чим вона виділяється як форма економічної категорії "кредит". Споживчий кредит відбиває відносини між кредитором і позичальником з приводу кредитування кінцевого споживання і є засобом задоволення споживчих потреб населення (Рис. Товарна форма - являє собою форму споживчого кредиту, що надається населенню торговельними організаціями для придбання товарів тривалого користування з розстрочкою платежу; кредит, наданий будівельними компаніями на покупку квартири з розстрочкою платежу, а також кредит у вигляді прокату предметів споживання, що надається окремими компаніями. Крім того, як передбачено статтею 11 Закону України «Про захист прав споживачів», при споживчому кредиті між кредитором та споживачем укладається договір про надання споживчого кредиту, відповідно до якого кредитор надає кошти (споживчий кредит) або бере зобовязання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобовязується повернути їх разом з нарахованими відсотками [].Скориставшись кредитом, фізичні особи наближують досягнення споживчих цілей і отримують речі, власниками яких вони стали б лише в майбутньому. Про це свідчить активізація обсягів кредитування банківськими установами фізичних осіб в 1,1 раза, з 187629 млн грн у 2012 році до 211215 млн грн у 2014 році. Зменшення обсягу кредитування фізичних осіб, а також постійне зниження частки кредитів фізичним особам у загальних обсягах кредитування можна пояснити високою вартістю таких кредитів, про що свідчать дані Національного банку України стосовно середньозважених ставок за кредитами домашнім господарствам (Рис. Таке стрімке зростання вартості кредитів фізичним особам пояснюється їх ризикованістю. Отже, проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що сучасному стану кредитування фізичних осіб притаманні зниження обсягів кредитування, зменшення частки кредитів фізичним особам у загальні сумі кредитів та постійне зростання їх вартості.З боку кредиторів проблема полягає у зниженні здатності позичальників своєчасно погашати кредити, збільшенні ризику неповернення кредитних коштів, а отож - у зростанні ризику зниження ліквідності банків. Зі сторони позичальників, проблемами є високі процентні ставки за кредити, а при кредитуванні в іноземній валюті - ще й зростання курсу валюти, у якій надається кредит. Проаналізувавши динаміку споживчого кредитування в Україні в 2 розділі було зясовано, що обсяги видачі споживчих кредитів до 2015 року постійно зростали, як і ставки за кредитами, але 2015 року показники мали тенденцію падати на, що вплинули як економічні, так і політичні події в Україні. Зменшення обсягів споживчого кредитування в Україні за умов політичних і економічних труднощів пояснюється рядом причин: ? підвищенням вимог кредиторів до позичальників з метою захисту від будь-яких додаткових кредитних ризиків; Після подолання фінансової нестабільності подальший розвиток споживчого кредитування матиме такі особливості: ? зосередження основної уваги на кредитах у національній валюті, що допоможе уникнути валютного ризику як для кредиторів, так і для позичальників;Споживчий кредит є складовою в системі кредитних відносин держави, він має свої форми, види, специфічні риси.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?