Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності - Статья

бесплатно 0
4.5 214
Теоретичні підходи до визначення сутності споживчого кредиту. Аналіз особливостей його еволюції. Визначення причин, які гальмують його розвиток в Україні. Перспективні напрями активізації споживчого кредитування і підвищення ролі його в економіці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВОВЧАК Ольга Дмитрівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської страви ДВНЗ "Університет банківської справи", АНТОНЮК Оксана Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності споживчого кредиту, проаналізовано особливості його еволюції та визначено причини, які гальмують його розвиток в Україні. Значне зростання обсягів споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки загалом. З огляду на розглянуті підходи до визначення сутності споживчого кредиту, ми вважаємо, що під споживчим кредитом слід розуміти грошові кошти, які надаються фізичним особам - резидентам країни у національній валюті банками та небанківськими фінансовими установами для задоволення особистих потреб, що не повязані із підприємницькою діяльністю, на засадах поверненості, платності, забезпеченості та строковості. В економічній літературі також звертається увага на те, що кредиторами при споживчому кредитуванні можуть виступати як банки, так і небанківські кредитні установи, підприємства торгівлі, субєкти господарювання, фізичні особи і держава [6, с. Закон України "Про банки і банківську діяльність" [8] Споживчий кредит - це кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб, які безпосередньо не повязані з підприємницькою діяльністю або виконанням обовязків найманого працівника.На підставі проведеного аналізу розвитку споживчого кредитування в Україні доходимо висновку, що споживчий кредит має велике соціально-економічне значення для розвитку країни.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?