Споживча кооперація України в 60-80 роках XX століття - Реферат

бесплатно 0
4.5 92
Історія споживчої кооперації як ядра кооперативної системи України від 60-80 років XX століття до сьогодення. Особливості стратегії розвитку споживчої кооперації України до 2015 року, її галузева структура та напрями перебудови господарської організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Реферат на тему: "Споживча кооперація України в 60-80 роках XX століття”Ці різнонаправлені процеси досить суперечливо впливали на господарсько-фінансову діяльність підприємств і організацій Укоопспілки у 2004-2006 рр.: окремі показники діяльності свідчать про подальшу стабілізацію роботи (приріст роздрібного товарообороту і побутових послуг - на 22% кожного, заготівельний оборот на 14%, громадського харчування - на 9%, виробництво ТНС - на 7%; серед 7338 підприємств кількість збиткових зменшилась з 11,7% до 9,9%, зріс загальний обсяг чистого прибутку з 39,8 млн. грн. до 44,5 млн. грн.; лише у 5 облспоживспілках мале місце перевищення витрат над обсягом виробництва хліба і хлібобулочних виробів; в цілому фінансовий результат в останні роки є позитивним - 11,1 млн. грн.), але у господарсько-фінансової діяльності Укоопспілки минулого року є ще багато невикористаних резервів і недоліків: залишаються низькими темпи приросту роздрібного товарообороту у порівняні з загальнодержавним; значно зменшився випуск власної продукції у підприємствах громадського харчування Волинської, Рівненської, Сумської, Чернігівської облспоживспілках, а у багатьох споживспілках (Закарпатська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська) власні виробничі потужності значно простоюють; складне становище у виробничій галузі - постійно зменшується обсяг продукції в натуральних показниках (ковбасні і хлібобулочні вироби, консерви, рибна продукція, безалкогольні напої), повільно модернізуються і технічно переоснащуються виробничі підприємства, чимала їх кількість є фінансово збиткова. Прикладами можуть бути широко вживані терміни "виробнича кооперація", "кооперація виробництва", "кооперація виробників", "кооперування", "кооперативні форми господарювання", "кооперативні відносини", "міжгосподарська кооперація", "споживча кооперація", "кооперативні принципи", "принципи кооперування", "кооперативна організація", "горизонтальна та вертикальна кооперація", "кооперативне законодавство", "регулювання коопераційних процесів", "кредитна кооперація", "кооперація у фінансово-кредитній сфері", "сільськогосподарська кооперація", "кооперація в сільському господарстві", "обслуговуюча кооперація", "кооперативні процеси", "міжнародна кооперація", "національна (наприклад, українська) кооперація", "міжгалузева кооперація", "кооперативне підприємство", "кооперація праці", "кооперативний рух", "кооперативні (коопераційні) звязки", "кооперативне формування", "кооперативна політика", "система кооперації", "чинники кооперації", "субєкти (обєкти) кооперації", "кооперативна діяльність", "учасники кооперації", "колгоспно-кооперативна власність" тощо. споживча кооперація україна галузевий У цьому значенні слово "кооперація" вживають для означення процесу співпраці між окремими субєктами - міжгосподарська кооперація, кооперація праці, міжнародна кооперація, міжгалузева кооперація, горизонтальна та вертикальна кооперації. У другому, зовсім іншому, значенні слово "кооперація" вживають, коли йдеться про кооперацію як конкретну форму здійснення процесу співпраці. Будь-який кооператив ґрунтується на кооперації, а кооперація виявляється через конкретну форму - кооператив.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?