Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ ст.–на початку ХХ ст.: історичний аспект - Автореферат

бесплатно 0
4.5 196
Основні напрямки діяльності споживчих товариств та їх об"єднань на Лівобережній Україні в різні періоди історичного розвитку. Вплив столипінської аграрної реформи на розвиток споживчої кооперації регіону. Відносини земства і споживчої кооперації регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукРобота виконана на кафедрі історії України Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Коломієць Сергій Сергійович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри історії України Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Половець Володимир Михайлович, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри українознавства і політології кандидат історичних наук, доцент Атоян Ольга Миколаївна, Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. Захист відбудеться „22" березня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м.Крім того, актуальність дослідження споживчої кооперації в окремо взятому регіоні (Лівобережна Україна), не в останню чергу, зумовлена тим, що протягом довгого часу землі України перебували в складі різних країн, у відмінних історичних та соціально-економічних умовах, в результаті чого окремі регіони різняться між собою в соціально-економічному та ін. аспектах. Саме тому важливе значення, на нашу думку, має вивчення досвіду дореволюційної споживчої кооперації, як громадської організації міста і села, як спроба самодопомоги і взаємодопомоги в непростій економічній ситуації; вивчення виникнення, становлення і розвитку споживчих кооперативів на Лівобережній Україні у другій половині ХІХ ст. Саме в цей період виникає, формується і інтенсивно розвивається споживча кооперація на Лівобережній Україні. Визначення хронологічних меж дослідження дозволяє подати характеристику цієї форми кооперації на Лівобережній Україні з часу виникнення першого споживчого товариства в цьому регіоні і до початку революції 1917 р., а точніше до 20 березня 1917 р., коли Тимчасовий уряд ухвалив кооперативний закон, що надав споживчій кооперації більше можливостей для самостійного розвитку і для утвердження її ще більшого значення в економічному житті регіону. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі використаних джерел і літератури зясувати сутнісні характеристики та особливості процесів виникнення і розвитку споживчої кооперації на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ ст.Перші праці, які стосуються споживчої кооперації, зявились у період її зародження в Україні, у другій половині ХІХ століття. Дуже цінними, з точки зору написання даного дослідження є роботи, що стосувались окремих аспектів розвитку споживчої кооперації в тих або інших губерніях чи повітах регіону. В цей період вперше зявляються праці, присвячені споживчій кооперації тільки України. В цілому варто відзначити, що більшість дослідників як дореволюційних, так і радянських були здебільшого вченими - економістами, чи аграрниками, в працях яких питання розвитку споживчої кооперації відображено переважно з економічної чи соціальної точки зору без врахування історичної складової та регіональної специфіки Лівобережної України. В наступну групу можна виокремити збірники, що видавались окремими спілками споживчих товариств і характеризували стан розвитку споживчої кооперації в районі діяльності спілки (Полтавська спілка Споживчих товариств.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?