Споживчі властивості нової клейової мастики на основі інгредієнтів у водному середовищі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Дослідження споживчих властивостей новоствореної клейової мастики на основі полімерів у водному середовищі. Використання суміші двох полімерів органічного і неорганічного походження. Оцінка тиксотропних властивостей новостворених клейових мастик.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Київський державний торговельно-економічний університетЗахист відбудеться "11" травня 2000 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському державному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Дисертацію присвячено дослідженню споживчих властивостей новоствореної клейової мастики на основі полімерів у водному середовищі. Встановлено, що для виробництва нової клейової мастики доцільно використовувати суміш двох полімерів, органічного і неорганічного походження у водному середовищі. Допущено існування звязку між молекулярною рухливістю та результатами ІЧ-спектроскопічних досліджень з основними споживчими властивостями мастики. Установлено, что для производства новой клеевой мастики целесообразно использовать смесь двух полимеров, органического и неорганического происхождения в водной среде.Сучасний розвиток науки і техніки ставить ряд задач, вирішення яких вимагає мобілізації творчих зусиль наукових працівників, науково-технічної інтелігенції і спеціалістів-практиків у розвязані цих актуальних задач, повязаних із створенням товарів народного споживання та промислового призначення, які мають високі споживчі властивості та екологічну чистоту. В аспектах вище викладеного і базуючись на узагальнені принципів плівкоутворюючих речовин і композицій створено новий екологічно чистий товар з високими споживчими властивостями та обгрунтовано технологію його виготовлення. Технологія її виготовлення забезпечується використанням тільки одного змішувача вязких полімерних систем, що забезпечує енергозберігання, в той час, як існуючі мастики випускаються з використанням вальців, гумозмішувача і змішувача вязких систем. Важливість проблеми створення широкого асортименту товарів для побуту і господарства України з використанням наукової бази товарознавства і концепції плівкоутворюючих речовин для клейових композицій і звязуючих систем повязано з надзвичайно цінним комплексом експлуатаційних характеристик, економічними і екологічними факторами, зумовила необхідність проведення широкого всестороннього фундаментального дослідження, яке викладено в дисертаційній роботі. Дисертаційна робота виконана згідно з темами, вирішення яких дає значний теоретичний внесок в науковий прогрес і має важливе значення для господарства України: згідно координаційного плану № 25 Міністерства освіти України - теоретичні та практичні основи створення виробів для дітей, народного вжитку на основі сировинних відходів легкої та хімічної промисловості та сумішей полімерів, по темі "Теоретичні аспекти одержання нових плівкоутворюючих матеріалів і клеїв на основі сумішей полімерів" 1998-2000 р.р.;Закономірності регулювання споживчих властивостей новоствореної клейової мастики лежать в основі змін взаємодій між компонентами сумішної композиції, перебудові надмолекулярних структур і формуванні нових асоціатів в плівкоутворюючих системах клейових мастик, що досягається шляхом селективного перерозподілу іонних, координаційних, водневих, дипольних та Ван-дер-Ваальсівських взаємодій і витікає із результатів реологічних та ІЧ-спектроскопічних досліджень. Вперше показано, що в полімерних іоногенних вязких композиціях, одержаних на основі латексу, силікатного поліаніоніту натрію та карбонату кальцію, реологічна поведінка відхиляється від вязкопластичної і псевдопластичної течії, тобто їм властива нова течія вязких рідин - вязкопластично-псевдопластична, що витікає із експериментальних функціональних залежностей ефективної вязкості і напруги зсуву від швидкості зсуву. Базуючись на проведеному аналізі реологічних досліджень, оцінки характеру протікання процесів діелектричної релаксації макромолекул полімеру і зміни молекулярної рухливості в структурованій сумішній системі (латексу з силікатним поліаніонітом) вказано, що в створеній клейовій мастиці виникають взаємодії між ланками ланцюгів макромолекул полімеру, поверхнею наповнювача та іоногенною складовою, протікає перерозподіл надмолекулярних структур внутрішньо-та міжмолекулярних взаємодій на границях розділу фаз з впливом цих факторів на формування високої клейової здатності, яка змінюється від 1,0 до 4,2 МПА при вмісті структуруючої компоненти відповідно в межах 0,02мас.ч.-0,40 мас.ч. Показано, що в наповнених вязких іоногенних полімерних рідинах в залежності від ступенню наповнення має місце друга ньютонівська течія і течія з постійним ступенем аномалії вязкості, що повязано з руйнуванням існуючої структурної організації, перебудовою структур і формування нових структурних глобул і асоціатів за рахунок селективного перерозподілу міжмолекулярних взаємодій і взаємодій на границі розподілу полімеру з наповнювачем.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?