Споживач-замовник як сторона договору консалтингу - Статья

бесплатно 0
4.5 93
Дослідження договору консалтингу як різновиду надання професійних послуг, одного із непоіменованих договорів, який має достатнє практичне застосування. Визначення правового статусу замовника та споживача консалтингових послуг, обов’язків сторін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Яновицька Г.Б. кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справДоговір консалтингу є одним із непоіменованих договорів, який має достатнє практичне застосування. Якщо договір консалтингу укладається для власних особистих потреб замовника, то він характеризується як споживчий договір. Key words: contract, consulting, services, consumer, rights and obligations. Однак принцип свободи договору надає сторонам право самостійно врегульовувати ті відносини, які не визначені в цивільному законодавстві, а також відійти від його положень, крім випадків, коли обов’язкове застосування актів цивільного законодавства прямо передбачено чи прямо випливає зі змісту й суті відносин між сторонами. Шаркова Г.Ю. зазначає, що за договором консалтингу як різновидом договору оплатного надання послуг, одна сторона - виконавець зобовязується здійснити для іншої сторони - замовника фактичну діяльність зі створення та передачі обумовленої сторонами інформації для вирішення конкретних проблем підприємницької діяльності замовника, що використовується у процесі її здійснення, а замовник зобов’язаний прийняти та оплатити її [4, с.Положення про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг, що затверджене наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами [5], здебільшого враховує специфіку правовідносин у сфері надання правових послуг.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?