Способи захисту права на соціальне забезпечення - Статья

бесплатно 0
4.5 89
Проблеми у сфері захисту права на соціальне забезпечення передбаченими законодавством способами. Поняття способів захисту права на соціальне забезпечення, їх класифікація залежно від форм захисту й меж впливу на порушника права на соціальне забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний університет "Одеська юридична академія"Сформульовано авторське визначення поняття "спосіб захисту права на соціальне забезпечення" та проведено класифікацію таких способів залежно від форм захисту й межі впливу на порушника права на соціальне забезпечення. Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем в сфере защиты права на социальное обеспечение предусмотренными законодательством способами. Сформулировано авторское определение понятия "способ защиты права на социальное обеспечение" и проведена классификация таких способов в зависимости от форм защиты и пределов воздействия на нарушителя права на социальное обеспечение. Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з не залежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. На підставі аналізу практики застосування судами статті 16 Цивільного кодексу України Верховним Судом України зроблено висновок, що за своїм призначенням способом захисту прав і законних інтересів може вважатись визначений законом механізм матеріально-правових засобів здійснення охорони прав та інтересів, що приводиться в дію за рішенням суду в разі їх порушення або реальної небезпеки такого порушення [5].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?