Способи виявлення та виправлення помилок в бухгалтерському обліку - Реферат

бесплатно 0
4.5 123
Характеристика найбільш поширених помилок в бухгалтерському обліку. Загальна характеристика помилки в Національному нормативі аудиту. Помилки в первинних документах, облікових регістрах та звітах. Порядок виправлення помилок попередніх періодів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний університет іменіТреба зазначити, що обробка інформації як вручну, так і з використанням обчислювальної техніки зовсім не гарантує нездійснення помилок.Помилки, які виникають в обліку, можуть бути спричинені: - недостатнім рівнем кваліфікації облікових працівників; Помилки, які допущені в поточний звітний період, найчастіше виявляються бухгалтером у процесі ведення бухгалтерського обліку і не потребують коректування звітності підприємства. Такий підхід до виправлення помилок виключає відображення у складі поточних результатів діяльності тих витрат і доходів., що могли відноситись до попередніх витрат, а помилки відображаються як непокриті збитки (по дебету 442 «Непокриті збитки»), доходи - як нерозподілений прибуток (по кредиту 441 «Нерозподілений прибуток». Виправлення починається зі «Звіту про власний капітал», рядок 030 «Виправлення помилок», потім коректується Звіт про фінансові результати та баланс того періоду, в яки й були допущені помилки. Послідовність виправлення помилки при корегуванні сальдо по рахунку 44 «Нерозподілений прибуток»: 1) Виявити помилку в звітному періоді.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?