Способи вирощування і стимулювання кроноутворення у саджанців яблуні для інтенсивних насаджень у правобережній частині Західного Лісостепу України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 276
Встановлення фітометричних показників росту надземної частини і утворення крони у саджанців яблуні залежно від підщепи, сорту та способу стимулювання кроноутворення. Вивичення оцінки вирощування саджанців яблуні залежно від досліджуваних агроприйомів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ВИРОЩУВАННЯ і стимулювання кроноутворення у САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ у ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Роботу виконано в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник:доктор сільськогосподарських наук, професор Мельник Олександр Васильович, Уманський державний аграрний університет, завідувач кафедри плодівництва й виноградарства. Захист відбудеться “14” вересня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: аудиторія №142, навчальний корпус №2, вул. З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі бібліотеки Уманського державного аграрного університету за адресою: вул.Таким вимогам відповідають одно-чи дворічні саджанці яблуні на слаборослих клонових підщепах з наявністю бічних розгалужень, з генеративними бруньками. Набувають розповсюдження дворічні саджанці “кніп-баум” з однорічною кроною (“knip-boom”). Дослідження виконували за тематичним планом Уманського державного аграрного університету (УДАУ) “Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України”, номер державної реєстрації 0101U004495, підрозділ “Удосконалення існуючих і розробка нових ефективних технологій у плодівництві й виноградарстві”. встановити фітометричні показники росту надземної частини і утворення крони у саджанців яблуні залежно від підщепи, сорту та способу стимулювання кроноутворення; Встановлено позитивний вплив способів стимулювання кроноутворення на результати вирощування дворічних саджанців яблуні з однорічною кроною: механічного - прищипуванням верхівкових листків без пошкодження точки росту і хімічного - обприскуванням рослин водним розчином 6-бензилоамінопурину. агроприйом яблуня саджанець кроноутворенняПри сортуванні дворічних саджанців яблуні з однорічною кроною (кніп-баум) використовували методику (В.П. Леус): - для сортів, що сильно галузяться - Джонаголд до першого товарного сорту відносили саджанці з такими мінімальними показниками: діаметр штамба не менше 15 мм, 7 гілок довжиною не менше 20 см з генеративними утвореннями на кінцях; до другого товарного сорту - з діаметром штамба не менше 12 мм і 4 гілками довжиною по 60 см; для сортів, що слабко галузяться (Глостер), мінімальні параметри для першого товарного сорту - діаметр штамба не менше 15 мм, 5 гілок довжиною не менше 20 см з наявністю генеративних утворень на кінцях; другий товарний сорт - діаметр штамба не менше 12 мм, 3 гілки довжиною по 60 см. Вирощування саджанців способом окулірування забезпечило досягнення максимального діаметра штамбу обох сортопідщепних комбінувань, хоча в більшій мірі діаметр штамба однорічних саджанців яблуні визначався способом вирощування (частка впливу фактора 90%). Діаметр штамба дворічних саджанців яблуні з однорічною кроною (кніп-баум) за роки досліджень залежав переважно від способу вирощування (вплив фактора 65%) і позитивно корелював з висотою рослин (r=0,60±0,13). вирощування саджанців яблуні окуліруванням забезпечило збільшення показника, відповідно, на 18 і 23%, порівняно зі способами “спляче” вічко і зимове щеплення.У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове технологічне вирішення наукової проблеми забезпечення промислового плодівництва високоякісним садивним матеріалом шляхом застосування оптимальних способів вирощування і стимулювання кроноутворення в незрошуваних умовах правобережної частини Західного Лісостепу України. 2. вирощування однорічних саджанців яблуні способом “спляче” вічко забезпечує максимальний сумарний вихід садивного матеріалу, хоч за способу окулірування вихід саджанців першого товарного сорту більший. Більший вихід стандартних дворічних саджанців яблуні з однорічною кроною (кніп-баум) - 21,0 тис. шт./га забезпечує сорт з високою природною схильністю до утворення крони (Джонаголд). Запровадження стимулювання кроноутворення на величину діаметра штамба дворічних саджанців яблуні кніп-баум істотного впливу не спричиняє. Застосування механічного стимулювання кроноутворення спричинює несуттєве (на 4%) зниження висоти дворічних саджанців яблуні з однорічною кроною (кніп-баум).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?