Способи вираження підмета в синтаксичних структурах вторинної предикації - Статья

бесплатно 0
4.5 137
Аналіз речень зі структурами вторинної предикації. Інфінітивні конструкції, які розглядаються як ускладнені в структурному і семантичному планах, як поліпредикативні. Класифікація чотирьох інфінітивних конструкцій наявних в сучасній англійській мові.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Способи вираження підмета в синтаксичних структурах вторинної предикаціїУ статті здійснено спробу класифікувати чотири інфінітивних конструкцій наявні в сучасній англійській мові, а саме обєктну інфінітивну конструкцію, субєктну інфінітивну конструкцію, абсолютну інфінітивну конструкцію та інфінітивну конструкцію з прийменником for, за особливостями способу вираження підмета в структурі речення. Рейзинговою називається конструкція, в якій відбувається пересув аргументу присудка з позиції підрядного речення до позиції підмета або обєкта в головному. Thus, we can single out two raising structures: subject and object raising structures. Центром предикації у реченні є дієслово в особовій формі, присудок: саме через дієслівні категоріальні форми часу, способу і відмінку виражаються основні предикативні значення в пропозиції, реальні оцінки події (синтаксична модальність). Класифікація чотирьох інфінітивних конструкцій наявних у сучасній англійській мові за особливостями їх структури залежить від способу вираження підмета.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?