Способи вираження оцінки в англійських та німецьких пареміях з компонентами на позначення природних стихій - Статья

бесплатно 0
4.5 199
Аналіз засобів реалізації оцінного значення в прислів’ях та приказках англійської та німецької мов. Характеристика специфіки паремійного складу мови як матеріалу аксіолінгвістичних досліджень. Імпліцитні та експліцитні способи вираження категорії оцінки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ СТИХІЙУ статті проаналізовано засоби реалізації оцінного значення в прислівях та приказках англійської та німецької мов. Окреслено специфіку паремійного складу мови як матеріалу аксіолінгвістичних досліджень. The article provides the analysis of the means to express the evaluative meaning in English and German proverbs and proverbial sayings.Оцінка - одна з основних категорій дійсності, яка на сучасному етапі розвитку лінгвістики заслуговує на особливу увагу, оскільки характеризується антропоцентричною спрямованістю. Незважаючи на широке коло досліджень способів вербалізації категорії оцінки, прислівя залишаються недостатньо вивченими з погляду оцінної семантики, зокрема у зіставному аспекті, чим обумовлено актуальність дослідження. Способи вираження оцінки також варіюються від вживання окремих оцінних слів (здебільшого прикметників, а також іменників, оцінних предикатів, прислівників), лексико-стилістичних засобів (розмовні слова, просторіччя, жаргонізми, сленгізми тощо), засобів інтонаційного та графічного увиразнення до використання асоціативних образів, інтерпретація яких допомагає виявити оцінне значення, а також аксіологічних мовних актів (погроза, вдячність тощо) (див. Серед експліцитних засобів - компаративні конструкттії. які охоплюють вживання прикметників у компаративному ступені порівняння («better a little fire to warm us, than a great (big) one to burn us» [11,21], «blood is thicker than water» [12, 329] - «Blut ist dicker als Wasser» [13], «Wasser in Frieden ist besser als Wein in Zank», «besser ein Trunk Wasser zur Zeit, als ein Kelch voll Malvasier zur Unzeit», «besser Wasser trinken in Ehren, als Wein in Schande», «besser im eigenen Lande Wasser trinken, als im fre-mden Bier» [13]); порівняльні сполучникові синтаксичні конструкції («three moves [removals] are as bad as fire» [12, 111], «je mehr der Brunnen gebraucht wird,je mehr gibt er Wasser», «je naher dem Brunnen, jefrischer (reiner) das Wasser, (je-welter vom Brunnen, je trhber» [13]); компаративні метафоричні конструкції, у яких здійснено порівняння конкретного явища дійсності з певним узагальненим образом («а fools speech is a bubble of air» [10, 3], «to give counsel to a fool is like throwing-water on a goose» [10, 35], «er ist wie ein Anker, der stets im Wasser ist und nie schwimmen lernt» [13]). Найбільш чисельною є група прислівїв, репрезентованих негативними синтаксичними моделями з дієсловами дійсного та наказового способу у значенні заборони, що може мати попереджувальний, часом навіть погрозливий або рекомендаційний характер («dont have too many irons in the fire, or some will be sure to burn», «.dont throw away your dirty water until you get clean» [12, 329], «cast no dirt into the well that gives you water» [10, 14], «dont jump from the frying pan into the fire», «dont go near the water until you learn how to swim», «pour not water on a drowned mouse» [10, 29], «der Barbier muss nicht mit kaltem Wasser ein seifen», «man muss nicht aufbeiden Achseln Wasser tragen», «brennen dir am Rhein die Sohlen, musst du nicht Wasser aus der Donau holen» [13]); негативні конструкції, які мають характер констатації істини, але опосередковано розкривають бажану або небажану поведінку: «it wont do to trifle with fire» та «no safe wading in an unknown water» [10, 29] (небажана поведінка - легковажність; бажана поведінка - обережність), «the mill cannot grind with the water that is past» [12, 329] або «mills will not grind if you give them no water» [10, 63] (настанова на розвиток та самовдосконалення), «Brunnen, die immer Wasser geben, schatzt man nicht» (бажана поведінка - вміння цінувати те, що маєш), «Schreien loscht das Feuer nicht», «aus Luft wird kein Speck», «von der Luft wird man nicht satt», «man kann nicht von der Luft leben» (позитивна оцінка працьовитості, що проявляється через осуд лінощів) [13].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?