Способи відшкодування моральної шкоди - Автореферат

бесплатно 0
4.5 71
Знайомство з аналізом законодавчих, наукових, практичних підходів щодо визначення розміру моральної шкоди та способів її відшкодування. Аналіз способів відшкодування моральної шкоди. Розгляд особливостей визначенні розміру компенсації моральної шкоди.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Способи відшкодування моральної шкодиСаме на їх захист спрямовано прийняті останнім часом міжнародні нормативно-правові акти, які визначають, що людина є найвищою цінністю суспільства, а головний обовязок правової держави - належне забезпечення її прав і свобод. Тому на сьогодні в Україні інститут моральної (немайнової) шкоди займає центральне місце серед зобовязань по відшкодуванню шкоди, адже спрямований в першу чергу на захист абсолютних прав фізичних і юридичних осіб, які створюють у своїй сукупності основу цивільних правовідносин. Особливо важко, коли шкоди завдано життю, здоровю потерпілої особи, яка отримує інвалідність, і в таких випадках розуміння того, що будь-які гроші здоровя не повернуть, лише детермінує конфлікт, а кожне рішення суду про зменшення компенсації завданої шкоди, яка вимагалась позивачем, сприймається як особиста образа потерпілому. Тому аналіз легальних та доктринальних засад проблематики відшкодування моральної шкоди потребує подальших досліджень з метою удосконалення судової практики та законодавства у зазначеній сфері. Мета статті полягає у всебічному аналізі законодавчих, наукових, практичних підходів щодо визначення розміру моральної шкоди та способів її відшкодування, розробка пропозицій до законодавства, що регулює зазначені відносини.Вважаємо, що слід приєднатися до точки зору тих науковців, які вказують, що при визначенні розміру компенсації моральної шкоди, необхідно застосовувати наступну систему критеріїв: межі заявлених вимог; характер, обсяг та тривалість заподіяних позивачеві негативних психічних процесів і станів (застосування експертизи); стан здоровя потерпілого, тяжкість завданої йому травми, тілесних ушкоджень (із можливістю застосування експертизи); істотність вимушених змін у життєвих і виробничих стосунках потерпілого, ступінь зниження його особистого престижу, ділової репутації (останнє залежить від характеру діяльності потерпілого, посади, часу й зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану); обставини, які передували правопорушенню, а також мали місце до і після нього; характеристики сторін конфлікту, мотиви їхньої поведінки, характер правопорушення і ступінь його шкідливості (небезпеки); ступінь вини позивача та відповідача, а також майновий стан сторін [9, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?