Способи утворення та компетенція територіальних громад - Статья

бесплатно 0
4.5 103
Дослідження конституційних та муніципально-правових засад утворення територіальних громад в Україні та інших державах. Аналіз відповідних нормативно-правових актів. З’ясування особливостей компетенції цього первинного суб’єкта місцевого самоврядування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Способи утворення та компетенція територіальних громадОсобливістю процесу утворення первинної ланки місцевого самоврядування є розвязання багатьох проблем у контексті теорії та практики місцевого самоврядування, що нерозривно повязано з дослідженням організаційних і функціональних виявів життєдіяльності людини за місцем її проживання. Оскільки місцеве самоврядування є виявом самоорганізації, самодіяльності, самодисципліни громадян на локальному рівні соціального управління, то його формування як цілісної системи в межах усього суспільства має відбуватися на її низових щаблях, у первинних ланках. Упродовж останніх років у юридичній науці було написано чимало наукових публікацій з питань децентралізації влади, організації та діяльності територіальних громад, окремих аспектів системи місцевого самоврядування загалом. Значну кількість досліджень у цій сфері присвячено загальнотеоретичним засадам місцевого самоврядування або статусу органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Чинне законодавство не визначає обовязкових вимог щодо порядку формування територіальних громад, їх реєстрації, фіксованого членства, а також забороняє будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, а також за мовними чи іншими ознаками [2, с.57].

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?