Способи технічного перекладу наукових текстів авіаційної тематики - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Розгляд проблеми перекладу англомовної науково-технічної літератури авіаційної тематики в лінгвокогнітивному аспекті мови. Застосування способу транскодування повної форми відповідного скорочення. Дослідження вузькоспеціалізованих технічних термінів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІКАО)Актуальності набуває вивчення та аналіз реалізації стилістичних особливостей функціонування певної мови в перекладних науково-технічних текстах із метою підвищення якості їх перекладу. Сучасна лінгвістична теорія перекладу розглядає переклад як особливу форму міжмовної комунікації у всій сукупності мовних та екстралінгвістичних факторів. На нашу думку, у таких ситуаціях методично доцільним є вибір тих видів перекладу, які характерні англійській науковій та технічній літературі: транскодування (транскрибування або транслітерування) скорочення; переклад відповідною повною формою слова або словосполученням; передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням або, інакше кажучи, переклад відповідним скороченням; транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення [8, с. Переклад відповідною повною формою слова або словосполученням використовується тоді, коли в мові перекладу відсутнє відповідне скорочення, для перекладу необхідно визначити повну форму скорочення в мові оригіналу (за словником або текстом оригіналу). Він використовується, коли означене скорочення є назвою організації, компанії, тобто не має відповідника в мові перекладу (наприклад, BOAC (British Overseas Airways Company) - авіаційна компанія, українською мовою її називають Брітіш оверсіс еруейтз компани, WIZZ Air - ВИЗ Еір, KLM - Кей Ел Ем) та під час передачі акронімів українською мовою (наприклад, англійських акронім EAGLE (elevation angle guidance equipment) передається як «Ігл», тобто передається вимова самого слова, яка співпадає зі словом, що позначає птаха - орел).Аналіз типів перекладу науково-технічної літератури авіаційної тематики засвідчує, що якість продукту перекладацької діяльності залежить від правильного вибору способу перекладу, коректного застосування перекладацьких стратегій та видів прагматичної адаптації. Підсумовуючи результати дослідження лексем та їх перекладу, можна стверджувати, що в процесі здійснення перекладу англійської авіаційної термінології українською мовою використовуються лексичні засоби перекладу авіаційних термінів, оскільки вони є ефективним способом подолання невідповідностей на лексичному рівні англійської та української мовних систем.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?