Способи та засоби підвищення продуктивності локальних мереж, орієнтованих на мультимедійні додатки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 185
Аналіз способів управління доступом до середовища передачі високошвидкісних локальних мереж, орієнтованих на передачу інформації різноманітного типу. Огляд математичної моделі оцінки часових параметрів мережі і смуги пропускання мультимедійних даних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наукРобота виконана в Київському політехнічному інституті на кафедрі обчислювальної техніки Науковий керівник: - кандидат технічних наук, доцент Кулаков Юрій Олексійович, Доцент Національного технічного університету, України “Київський політехнічний інститут” Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор, Нагорний Леонід Якович, завідувач кафедрою обчислювальних машин, систем і мереж Київського Міжнародного Університету Цивільної Авіації кандидат технічних наук, доцент, Шалугін Сергій Сергійович, Вчений секретар Інституту Програмних систем НАН України Захист відбудеться “15 ”“листопада” 1999 р. у 14.30 годин на засіданні спеціалізованої ради Д 26.002.02 у Київському політехнічному інституті (м.Метою дисертаційної роботи є розробка способів та засобів управління доступом до середовища, що передає, які дозволяють підвищити продуктивність локальних компютерних мереж при передачі мультимедійних даних. Для досягнення зазначеної мети в дисертації вирішуються такі задачі: Аналіз відомих способів та засобів управління доступом до середовища передачі високошвидкісних локальних мереж, орієнтованих на передачу інформації різноманітного типу, в першу чергу мультимедійних даних. Розробка та дослідження методу доступу в мережі, що використовує дві оптоволоконні шини для передачі інформації. Автор захищає такі положення і результати: Аналітичну модель оцінки часових параметрів мережі FDDI-II, яка дозволяє в порівнянні з відомими аналітичними моделями більш повно врахувати особливості даного стандарту, що дозволяє організувати більш ефективний доступ до середовища передачі і підвищити ефективність функціонування мережі в цілому. Комбінований метод доступу в мережі з шинною топологією, що використовує дві оптоволоконні шини для передачі інформації і дозволяє підвищити рівень сервісу передачі мультимедійних даних без зниження трафіка даних.До передачі мультимедійних даних пропонуються особливі вимоги, повязані зі специфікою цього виду інформації, зокрема значні вимоги по швидкості передачі інформації, затримці передачі пакета від приймача до джерела, а також по спотворенням і припустимим втратам інформації. В даний час відчувається необхідність забезпечити підтримку для мультимедійних додатків в існуючих локальних мережах, які не були спеціально розроблені для передачі такого типу трафіка. Зокрема, визначимо Td за умови: Li , тобто кожна абонентська система за сеанс обміну передає по одному пакету; di,j ? D - час передачі (довжина) пакетів обмежений розміром D; ti=t - const, умова дотримується при однорідному середовищі передачі, що властиво локальним обчислювальним мережам. Так з врахуванням імовірності (pi) появи запиту на передачу даних з боку i-ої абонентської системи середнє значення (Тср) передачі маркера по логічному кільцю: C , де: ti - час передачі маркера між сусідніми абонентськими системами, значення якого залежить від довжини лінії звязку між суміжними абонентськими системами, швидкості передачі інформації, довжини кадру маркера і часу утримання (обробки) маркера абонентською системою; Тривалість будь-якої передачі (успішної або неуспішної) пакета дорівнює р сек., отже, середній час циклу успішної передачі, U, дана: U= p·ps .

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?