Способи та засоби локалізації і нейтралізації зварювальних аерозолів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Способи та засоби ефективного захисту зварників і виробничого середовища від шкідливої дії аерозолів, що утворюються при електродуговому зварюванні. Дослідження залежностей рівнів і хімічного складу зварювальних аерозолів від складу матеріалів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Національний науково-дослідний інститут охорони праціНауковий консультант: доктор технічних наук, академік НАН Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Лапшин Олександр Єгорович, Криворізький технічний університет, професор кафедри доктор технічних наук, професор Чигарьов Валерій Васильович, Приазовський державний технічний університет, завідуючий кафедрою доктор технічних наук, старший науковий співробітник Захист відбудеться 14 травня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.802.01 Національного науково-дослідного інституту охорони праці за адресою: 04060, м.Для її вирішення необхідно скористатися більш радикальним підходом, а саме, як показує світовий і вітчизняний досвід, - поєднанням технологічних та санітарно-технічних заходів щодо усунення шкідливої дії ЗА, а також застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) зварників. Перший напрямок - технологічний: полягає у зниженні рівня виділення ЗА в повітря шляхом удосконалення процесу зварювання, виборі технології і способу зварювання, виду і марки зварювального матеріалу, захисного газу та режиму зварювання. Дослідити вплив режиму зварювання модульованим струмом на рівень виділень і хімічний склад ЗА при механізованому зварюванні у вуглекислому газі. Розробити компютерну інформаційно-пошукову систему гігієнічних характеристик ЗА і на її основі рекомендації щодо вибору та застосування засобів захисту органів дихання при зварюванні різними способами. Вперше установлено, що зварювання модульованим струмом на відміну від зварювання неперервним (постійним) струмом дозволяє знизити інтенсивність виділення ТСЗА і вміст у ній марганцю.Обґрунтовано актуальність проблеми захисту органів дихання зварників і виробничого середовища від шкідливого впливу ЗА, сформульовано мету і задачі дослідження, показано наукову новизну і практичну цінність роботи.Дослідженнями процесів утворення аерозолів при електродуговому зварюванні отримано наукові результати, на основі яких розроблено технологічні способи зниження виділення ЗА та комплекс нових засобів захисту органів дихання зварників, що дозволило вирішити актуальну науково-технічну проблему забезпечення нормованого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Установлено, що шляхом вибору режиму зварювання можна регулювати співвідношення коефіцієнтів рівноважного та нерівноважного випаровування компонентів розплаву і змінювати склад ТСЗА - знижувати в ній вміст летучого токсичного марганцю. Дослідженнями залежності рівня виділень ЗА (ТСЗА і ГСЗА) при зварюванні у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу від режиму зварювання, глибини і ширини зварювальної ванни установлено, що складні залежності показників рівня виділень ЗА від зварювального струму в основному обумовлені глибиною проплавлення основного металу. Установлено, що спосіб зварювання модульованим струмом на відміну від зварювання неперервним (постійним) струмом дозволяє знизити інтенсивність виділення ТСЗА і вміст у ній марганцю. Розроблені основи математичного моделювання хімічного складу та рівнів виділень ТСЗА показали, що хімічний склад ТСЗА визначається складом зварювального матеріалу, парціальними тисками насиченої пари, що утворюється, і співвідношенням коефіцієнтів рівноважного та нерівноважного випаровування при електродуговому процесі, а рівень виділення ТСЗА визначається потужністю зварювальної дуги.Левченко О. Г., Метлицкий В. А. Левченко О. Г., Метлицкий В. А. Переносной вентиляционный агрегат для удаления сварочного аэрозоля из замкнутых объемов / Ильинский Н. И., Андрианов Ю. И., Левченко О. Г., Метлицкий В. А., Кравченко В. Н. Защитная маска сварщика с портативной системой очистки и подачи воздуха в зону дыхания / Левченко О. Г., Метлицкий В. А., Ильинский Н. И., Андрианов Ю. И., Кравченко В. Н. Расчетно-информационная система “ECO-WELD” / Демченко В. Ф., Левченко О. Г., Метлицкий В. А., Козлитина С. С.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИОсновний зміст дисертації відображено в публікаціях

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?