Способи сепарування та методи поліпшення якості насіння кукурудзи в технологіях його передпосівної підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 206
Значення крупності насіння кукурудзи та способів його передпосівної обробки в технологіях підготовки до сівби. Вплив крупності насіння на тріщинуватість. Особливості процесу сепарування. Фізико-механічні властивості насіння різних посівних фракцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК СПОСОБИ СЕПАРУВАННЯ ТА МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЙОГО ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИРобота виконана в Інституті зернового господарства Української академії аграрних наук. Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кирпа Микола Якович, Інститут зернового господарства УААН, завідувач лабораторії післязбиральної обробки і зберігання зерна. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Васильківський Станіслав Петрович, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чупіков Микола Михайлович, Інститут рослинництва ім. Захист відбудеться «16 » березня 2010 року о «13» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 при Інституті рослинництва ім.Для виробництва високоякісного насіннєвого матеріалу кукурудзи вкрай актуальною є проблема його передпосівної підготовки, особливо вирішення на новому науково-практичному рівні комплексу важливих процесів, зокрема очищення, сортування, калібрування, хімічної обробки, від яких залежить вихід, якість та товарний вигляд насіннєвого матеріалу. Проте аналіз цих процесів показує, що є суперечливі погляди по ряду важливих наукових питань: залежності між крупністю, фізико-механічними властивостями, розміром та якістю насіння, формування його якості при сепаруванні на різних решетах, особливості хімічної обробки насіння різних фракцій комплексом речовин (протруйник, регулятор росту, мікроелементи), оптимізації страхових надбавок у посівних нормах залежно від різноякісності насіння. Дослідження за темою дисертаційною роботи проводили в 2002-2008 рр. у відділі селекції і насінництва кукурудзи Інституту зернового господарства УААН згідно з державними науково-технічними програмами “Зернові і олійні культури” за завданням “Розробити енергозаощаджуючі способи обробки, сушіння, зберігання, а також нові методи оцінки і підвищення якості насіння кукурудзи та інших культур” (2001-2005 рр., № державної реєстрації 0101U002197), а також згідно НТП “Зернові культури” за завданням “Виявити закономірності, розробити моделі оптимізації процесів, спрямовані на підвищення якості продукції і зниження витрат енергії в системах збирання, обробки та зберігання зерна кукурудзи” (2006-2010 рр., № державної реєстрації 0107U004368). Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішення таких завдань: - визначити фізико-механічні та біологічні властивості насіння гібридів та самозапилених ліній кукурудзи як обєкту сепарування і передпосівної підготовки; встановити особливості хімічної передпосівної обробки окремих посівних фракцій гібридів і ліній кукурудзи комплексом речовин у складі базового протруйника вітавакс 200 ФФ, регулятора росту та мікроелементів, виявити дію різних доз протруйника на посівні і врожайні властивості насіння;Попова, 1981); масу 1000 насінин, вологість, схожість визначали згідно методики ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Спосіб сепарування насіння за ознакою “ширина зернівки” дає можливість отримувати посівні фракції, які є різними не тільки за крупністю, а й за масою (кореляційна залежність між масою та шириною зернівки становить 0,87). При цьому між крупністю фракції і масою 1000 насінин існує прямий звязок - із збільшенням крупності фракції підвищується маса 1000 насінин і навпаки. Наприклад, у дрібній фракції, виділеній на решетах з круглими чарунками, зниження маси 1000 насінин у гібридів складало в межах 14,0-48,4%, у ліній 17,5-44,1% стосовно посівної групи та більш крупних фракцій. У результаті такого сепарування у важких фракціях підвищувалась маса 1000 насінин і обєм зернівки.У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливого наукового завдання щодо удосконалення технології передпосівної підготовки насіння гібридів та самозапилених ліній кукурудзи шляхом виявлення нових залежностей між крупністю насіння і його якістю та, виходячи з цього, оптимізації способів сепарування і числа посівних фракцій, їх хімічної обробки і величини страхової надбавки на виживаність рослин, що дає можливість підвищити посівні і врожайні властивості насіннєвого матеріалу, досягти економічної ефективності при його виробництві. У різних за крупністю фракціях, маса насіння знижувалась до 19,4% (відхилення середньої фракції до крупної), 33,2% (дрібна до середньої), 43,4% (дрібна до крупної). Сепарування за ознакою “ширина зернівки” на решетах з круглими чарунками 10-5,5 мм забезпечувало розподіл насіння гібридів і ліній кукурудзи на три посівні різноякісні фракції (крупну, середню, дрібну). Сепарування за ознакою “питома маса” забезпечувало розподіл насіння на важку, середньоважку і легку посівні різноякісні фракції із значенням показника, відповідно, 1,226 г/см3 і більше, 1,196-1,225 г/см3 та 1,195 г/см3 і менше залежно від гібридів і умов вирощування.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?