Способи розрахунку стійкості схилів та укосів - Методичка

бесплатно 0
4.5 85
Розгляд можливих форм порушення стійкості схилів та укосів. Основні положення протизсувної стратегії. Класифікація методів розрахунку стійкості схилів. Розрахунок методом кругло-циліндричної поверхні сповзання. Визначення стійкості притулених схилів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний закладНа існуючому профілі заданого схилу (або укосу) побудувати профіль схилу за обчисленими ординатами xi (по розташуванню розрахункового профілю) стан схилу (укосу); Визначити коефіцієнт надійності схилу в заданій точці з ординатою "z": та дати висновок щодо стану заданого схилу. Для нестійкого варіанту запропонувати можливі способи закріплення схилу. Запропонувати можливі способи закріплення схилу (укосу). Прямолінійний схил (укіс) з заданими геометричними параметрами і фізико-механічними характеристиками ґрунтів, що складають схил; В інженерно-геологічному відношенні студентам запропоновано розрахувати стійкість однорідного по глибині ґрунтового масиву,що складає схил, що частково спрощує розрахунки.При розробці протизсувних заходів доцільно розглядати окремо: 1) загальні принципіальні питання - питання протизсувної стратегії; Питання протизсувної стратегії намічають основні шляхи вирішення задач, котрі є найбільш важливими і підлягають розрішенню в строгому порядку в відповідності з природою явища і місцевої обстановки і повинні вирішуватися інженером-геологом. Питання тактики в протизсувній боротьбі стосується в першу чергу вибору в границях уже наміченої основної лінії найбільш ефективних для заданого випадку протизсувних споруд. Установити основну природу можливих форм порушення стійкості схилу з метою розробки раціональних розрахункових схем і виявлення найбільш ефективних шляхів збільшення стійкості схилу до необхідних границь, котрі забезпечать нормальні умови експлуатації даної території і споруд на ній. Заходи, що направлені до загального підвищення ступеню стійкості заданого схилу шляхом впливу на основну причину розвитку зсуву (наприклад, загальним уположенням укосу способом терасування, при якому компенсується ослаблення глинистої товщі в береговій полосі при її обводнені в умовах високого стояння рівня води в водосховищі).Цей метод базується на перевірці міцності ґрунту в заданій точці схилу, а звідси і стійкості всього схилу, тобто повинна виконуватися умова рівноваги: ; В звичайних методах по визначенню стійкості схилу чи укосу в тому числі і по методу КЦПС Терцагі коефіцієнт стійкості визначається стосовно оцінки вже відокремленого масиву зсувного тіла і навіть здатного переміщатися по звязаній з ним поверхні сповзання. На відміну від такого підходу до рішення поставленої задачі розрахунки за методом рівноміцного укосу(схилу) - метод "Fp" оцінюють не стільки стійкість схилу чи укосу, скільки їх міцність в найбільш слабих зонах. Критерієм стану міцності ґрунту в товщі схилу(укосу) в найбільш непорушеному місці,близьких до поверхні в даному випадку служить ступінь наближення величини кута схилу чи укосу () на заданій глибині Z до величин кута опору ґрунту зсуву () для тієї ж глибини і горизонту. Звідси критичний напружений стан,що визначає в цій точці величину коефіцієнту зсуву, а звідси і граничний стан самого схилу (укосу) в плоскій задачі, відповідає рівності двох головних напружень, тобто гідростатичному розподілу напружень при коефіцієнті бокового тиску ? =1 і дорівнює вазі стовпу ґрунту висотою Z, тобто Згідно з запропонованим методом "рівноміцного укосу" нахил до горизонту кривої укосу "?" в граничному стані за міцністю ґрунту в кожній точці на укосі з координатами та ?х? визначається умовою: деРозраховується постійний для заданих ґрунтових умов що складають схил коефіцієнт: ; Визначається сума коефіцієнту та питомого зчеплення С (КПА) Визначається додатковий вплив питомого зчеплення на коефіцієнт Розраховується постійний для заданих ґрунтових умов, що складають схил коефіцієнт: ; Визначається додатковий вплив питомого зчеплення на коефіцієнтВизначити стійкість прислоненого укосу нижнього бєфу який сформувався в процесі нарощування земляної греблі хвостосховища північного сірничо-збагачувального комбінату селища Терни м. Профільні розміри нарощеної греблі показані на схемі: - довжина плоского нарощеного укосу: ; Кут нахилу укосу до горизонту складає: sin27?=0,4540; sin45?=0,7071; sin56?=0,0.829; Визначається вага кожного відсіку нарощеної греблі: ; Розраховуються сили, що зсувають укіс - : ;Для визначення зсувного тиску розглядається умова рівноваги окремих відсіків зсуву і береться сума проекцій зовнішніх сил на напрямок руху кожного відсіку. Для відсіку №1 необхідно взяти суму проекцій всіх сил на площину сповзання а-в включаючи і невідомий тиск зі сторони сусіднього відсіку №2 і прирівняємо його нулю. Таким чином знайдемо величину реакцій Е1, котра повинна бути приложена до відсіку №1 зі сторони №2 за напрямком а-в, щоб відсік №1 находився в рівновазі.

План
Зміст

Вступ

1. Можливі форми порушення стійкості схилів та укосів

2. Основні положення протизсувної стратегії

3. Класифікація методів розрахунку стійкості схилів. Розрахунок стійкості схилів чи укосів

3.1 Послідовність розрахунку стійкості схилу (укосу) за методом рівноміцного укосу Маслова М.М.

3.2 Приклад розрахунку

4. Розрахунок стійкості схилу методом круглоциліндричної поверхні сповзання

5. Розрахунок стійкості притулених схилів

5.1 Приклад розрахунку стійкості схилу

5.2 Визначення зсувного тиску

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?