Способи перекладу термінів українською мовою з англійської - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Особливості перекладу безеквівалентних термінів українською мовою. Визначення поняття "термін" у лінгвістиці, спільні риси у визначеннях поняття різними науковцями, окреслення основних характеристик терміну. Етапи перекладу багатокомпонентних термінів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Способи перекладу термінів українською мовою з англійської

Д.В. ФуртОсобливу увагу приділено перекладу багатокомпонентних термінів та визначено основні етапи їх перекладу (аналітичний та синтетичний); розглянуто основні причини неправильного перекладу, надано поради щодо їх усунення. переклад безеквівалентний термін В статье выяснены особенности перевода безэквивалентных терминов на украинский язык; обобщенно определение понятия "термин" в лингвистике, выделены общие черты в определениях понятия разными учеными и обозначены основные характеристики термина. Among the ways of translating terms the next ones are considered: the untranslatable adoption of terms method (it is not recommended for widespread use, since "excessive adoption" is often carried out, while in the language the equivalent of the term already exists), adaptive transcoding (it is recommended to use if it is necessary to create a clearly defined term), linguistic calque (in some cases this method is integral for translating specialized terms), explication or descriptive translation (when a simple term is replaced by a phrase that absolutely conveys its meaning), inversion (change the phrase components order) and substantiation (using Ukrainian word with a narrower subject-logical meaning than the English one has). Незважаючи на різні підходи до визначення поняття "термін" (функціональний, комунікативний, когнітивний тощо), більшість дослідників дотримуються позиції, що "термін" - це слово або словосполучення, яке означає спеціальне поняття і містить наукову інформацію. Подольскої, термін однозначний, не має конотативних значень, позбавлений синонімів, незалежно від тексту термін перекладається терміном - повним або абсолютним еквівалентом, і тому відповідно до думки багатьох спеціалістів, належить до одиниць, які не ускладнюють роботу перекладача [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?