Способи перекладу фразових дієслів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 65
Місце фразових дієслів у системі лексичних одиниць сучасної англійської мови, їх класифікація, виявлення специфіки способів перекладу, порівняння та узагальнення спільних та відмінних рис. Розгляд використання фразових дієслів у політичній лексиці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасній англійській мові постпозитиви вступають у дуже велике число поєднань різних типів. Про це свідчать книги, словники, присвячені фразовим дієсловам і їх вживанню. Фразові дієслова завжди привертали увагу лінгвістів, тому що значна кількість їх вживається не лише у повсякденній англійській мові, але й у мові політиків, газетних статтях і т. д. Водночас, постало важливе питання перекладу фразових дієслів та їх місце у системі лексичних одиниць. Актуальність обраної теми визначається спрямуванням лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення різних типів фразових дієслів, їх розвиток та способи їх перекладу.Фразові дієслова широко вживаються в сучасній розмовній та письмовій англійській мові і є характерними як для мови загального, так і для мови спеціального вжитку. Фразовими дієсловами називають переважно такі сполучення, у яких постпозитив належить до дієслова, а не до додатка, і становить з дієсловом єдине ціле, наприклад: give up (smoking). Як правило, до фразових дієслів не відносять сполучення на зразок depend on(the weather), у яких постпозитив належить до додатка, а не до дієслова, утворюючи при цьому прийменниковий додаток. Таким чином, дієслова, що потребують додатка з прийменником, теж належать до фразових дієслів. Фразове дієслово - це поєднання «простого» дієслова (що складається з одного слова, наприклад: come, put, go) і адвербіальної або прийменникової частини (наприклад: in, off, up), що представляє єдину семантичну та синтаксичну одиницю.Явище поєднання дієслів з прислівником з формуванням двох (іноді трьох) компонентних утворень фразеологічного характеру представляє собою характерну рису сучасної англійської мови. Адвербіальними постпозиціями (adverbial postpositions) «називаються особливий розряд постпозитивних прислівників (up, out, off тощо), що складається з одиниць, яким властиві, крім родових ознак, здатності приєднуватися до дієслів, ... пояснювати чи уточнювати або доповнювати їх значення, [а також] наступні видові (відмінні) ознаки: при приєднанні постпозицій до слів утворювати складові слова (синтаксично неподільні словосполучення) типу to grow up» [2, c. Згаданий вище постпозитивний до дієслова елемент Б.А Ільїш також називає постпозицією, який «перебуває на межі між окремим словом і морфемою» [12, c. Жлуктенко, другий елемент таких сполучень представляє собою «постпозитивний додаток», а його зєднання з дієсловом являє собою «Єдину, хоча й окремо оформлену лексему, а не словосполучення» [11, c. Берлізон називає «сполучення дієслова та просторового прислівника, який може бути безумовним прислівником (away, back, forth) або прислівником, що збігається за формою і за значенням з прийменником (in, down, off), і який не є ні постпозицією, ні додатком» [7, c.Ідіоматичні вислови (дієслово прислівник / прийменник) на зразок give up. Комбінації дієслово прислівник, які означають майже те саме, що і відповідне просте дієслово, наприклад: hurry up (= hurry), eat up (= eat). У таких сполученнях прислівник лише увиразнює значення дієслова або додає відтінок завершеності чи тривалості до дії, вираженої дієсловом. Анічков ділить такі сполучення на пять розрядів: - сполучення, до яких постпозитив має своє первинне конкретно-просторове значення, Наприклад: go in, come out, take away, bring back; Фразові дієслова можуть виражати характер дії, перехід з одного стану в інший, спонукання до дії тощо, але у всіх випадках дія незмінно характеризується значенням, яке має саме дієслово.Звичайно, щоб перекласти такі лексичні одиниці у рідній мові, перекладач може звернутися до відповідних двомовний словників, але як щодо глибокого розуміння того, чому те чи інше фразове дієслово перекладається саме так, а не будь-яким іншим способом? Загалом, основною функцією фразових дієслів є концептуальна категоризація дійсності людиною, яка висловлює свої думки. Вони позначають не тільки дію або стан, як роблять "звичайні" дієслова, але і вказують їх просторові, тимчасові та інших характеристики. Ця здатність більш точно, яскраво і емоційно описувати дії або стан визначається обставиною компонентів фразових дієслів. Таким чином, в перекладі з англійської на українську мову, значення англійських обставинних компонентів фразових дієслів в основному передається за допомогою українських префіксів, які найбільш точно відображають характер описаної дії або стану.Фразові дієслова особливо важливі у сучасній англійській мові, оскільки належать до найбільш ідіоматичного, найчастіше вживаного прошарку лексики. Їх вживає не лише просте населення, але й багато відомих людей використовують фразові дієслова у своїх промовах, щоб надати їм колоритності та переконливості. Наприклад, у промові під час інавгурації Барак Обама використовує такі фразові дієслова негативного характеру як to face down somebody, що означає: залякувати когось, тиснути на когось; to pack up something (завершувати якусь роботу, справу; вийти із ладу) [21, c.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?