Способи перекладу фразеологічних одиниць з російської на українську мову - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 136
Фразеологічний склад української мови. Структура та особливості фразеологічного перекладу: повний, відносний та індивідуальний еквіваленти. Нефразеологічний переклад, типи. Дослідження перекладу фразеологізмів у романі Ж. Верна "Діти капітана Гранта".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Способи перекладу фразеологічних одиниць з російської на українську мовуЙдеться про фразеологізми, що мають виняткову важливість для науки перекладу, оскільки в «шкалі неперекладності» або «важкоперекладності» фразеологізми, або фразеологічні одиниці, займають чи не перше місце: «неперекладність» фразеології відзначається всіма фахівцями серед характерних ознак стійких одиниць; на неї незмінно посилаються прихильники «теорії неперекладності»; із труднощами перекладу фразеологічних одиниць на кожному кроці зіштовхується перекладач-практик. Ця спільність особливо виразна в колі фразеологізмів, що групуються навколо назв частин людського тіла, а також у компаративних зворотах [17; 82]. Наприклад.: укр. мати зуб на кого, проти кого; рос. иметь зуб на кого, против кого; білор. мець зуб на каго-небудзь; укр. водити за ніс; рос. водить за нос; білор. вадзіць за нос; укр. бити в очі; рос. бить в глаза та ін. Ці одиниці є своєрідним національно-самобутнім ядром фразеології і відображають особливості національної історії, культури, побуту тощо; фразеологія, що групується навколо вітчизняних власних назв; одиниці, повязані з історією України; фонд крилатих слів українських історичних діячів, письменників та ін. Можливості досягнення повноцінного словникового перекладу фразеологізмів з однієї мови на іншу залежатимуть в основному від співвідношень між одиницями мов: 1) фразеологічна одиниця має в обох мовах точну, незалежну від контексту, повноцінну відповідність (значення конотації); Наприклад: рос. куда Макар телят не гонял - «дуже далеко, в небезпечне місце, куди йдеш не за власною волею» перекладається укр. де козам роги правлять; рос. всякому овощу свое время - укр. порою сіно косять; рос. ни шьет, ни порет - укр. ні кує, ні меле; укр. з-під ринви та на дощ; рос. из огня да в полымя.Верна «Діти капітана Гранта» дає можливість зробити наступні висновки: 1. Перекладу фразеологізмів приділено чимало уваги в теоретичних роботах, у кожній праці з перекладу, особливо перекладу художньої, публіцистичної, суспільно-політичної літератури, у багатьох публікаціях щодо теорії фразеології й порівняльної лінгвістики. Повязані з цим проблеми розглядаються з різних точок зору, рекомендуються різні методи перекладу, зустрічаються незбіжні думки. Компютер не зможе відчути себе частиною тієї культури, мовою представників якої написаний той або інший текст, не зможе вжитися в нього, видати єдино можливий і у той же час неповторний варіант. Найбільш адекватні способи перекладу фразеологізмів з російської мови на українську підлягають загальним правилам перекладу фразеологічних одиниць.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?