Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в лісостепу України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Вплив різних способів обробки насіння та строків сівби на ріст, розвиток і врожайність рослин кропу. Проведення економічної й енергетичної оцінки елементів технології вирощування кропу залежно від строків сівби та фізичних способів обробки насіння.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наукНауковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор Сич Зеновій Деонизович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри овочівництва Офіційні опоненти: - доктор сільськогосподарських наук, професор Овчарук Василь Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет України, проректор з наукової роботи і міжнародних звязків, завідувач кафедри плодоовочівництва і виноградарства Захист відбудеться „4” квітня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.Для стимуляції проростання насіння перед сівбою використовують, в основному, хімічні та електрофізичні способи. Порівняно з іншими способами передпосівної обробки насіння обробка електромагнітним полем вивчена недостатньо. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: - встановити оптимальні параметри передпосівної обробки насіння кропу фізичним способом в електромагнітному полі надвисокочастотного діапазону (ЕМП НВЧ); передпосівний насіння кріп сівба провести економічну й енергетичну оцінку елементів технології вирощування кропу залежно від строків сівби та фізичних способів обробки насіння. Вперше вивчено основні параметри передпосівної обробки насіння кропу в ЕМП НВЧ: виявлено випромінювальну здатність насіння кропу, встановлено діапазон частот максимального поглинання енергії та оптимальну експозицію опромінення електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону насіння кропу.Виходячи з цього, постало питання дослідити способи передпосівної обробки насіння у комплексі з строками сівби кропу в Лісостепу України. Опромінення насіння електромагнітним полем оптимальних параметрів (за частоти 52,0-56,4 ГГЦ та експозиції 30-50 хв) використовували у подальших дослідженнях впливу способів обробки та строків сівби насіння кропу на врожайність рослин і насіння. За способами обробки насіння варіантами досліду були обробка магнітним полем та обробка електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону за частоти 52,0 ГГЦ за експозиції обробки 40 хв. Найбільша висота рослин була за ранньовесняної сівби за використання електромагнітної обробки насіння перед сівбою і становила 54,0 см проти 49,2 см у контролі. Найменшу висоту рослин відмічено за літньої сівби у варіанті з обробкою магнітним полем - 18,9 см, тоді як у контролі та варіанті з обробкою насіння ЕМП НВЧ вона була 19,4 см.На основі результатів досліджень підібрано оптимальні строки сівби кропу та способи фізичного стимулювання насіння, які сприяють підвищенню його польової схожості, продуктивних і посівних якостей, врожайності. За літнього строку сівби (експозиція обробки 50 хв) польова схожість насіння кропу була найнижчою і становила 14,1 %, за осіннього (експозиція обробки 30-40 хв) - 24,2-24,7 %. Встановлено, що найвищої польової схожість насіння кропу можна досягти за підзимової сівби (45,7 %). За підзимової сівби з використанням магнітного поля відмічено найбільшу висоту рослин у фазі цвітіння центрального суцвіття (95 см), що на 5 см вище контрольних рослин і на 32,0-35,5 см - рослин літнього строку сівби. Підзимовий строк сівби є найкращим за урожайністю рослин (18,6-19,4 т/га) та насіння (1,17-1,23 т/га) кропу незалежно від способу обробки насіння, що свідчить про недоцільність фізичної стимуляції проростання за сівби під зиму.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?