Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в Лісостепу України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Встановлення оптимальних параметрів передпосівної обробки насіння кропу електромагнітним полем міліметрового діапазону. Дослідження особливості росту і розвитку рослин та насінників, їх продуктивності за передпосівної фізичної обробки магнітним полями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА СТРОКИ СІВБИ КРОПУ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИДосліджено особливості росту і розвитку рослин та насінників кропу, їх продуктивність за передпосівної фізичної обробки насіння магнітним та електромагнітним полями. З метою одержання приросту врожаю рослин та насіння кропу виділено фізичний спосіб стимуляції насіння перед сівбою електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону. Вивчено вплив строків сівби на ріст, розвиток, продуктивність рослин та насінників кропу. Для підвищення врожайності рослин та насіння підібрано оптимальний строк сівби кропу під зиму в другій декаді листопада перед настанням постійних осінніх приморозків. С целью получения прироста урожая растений и семян укропа выделен физический способ стимуляции семян перед посевом электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона.Для стимуляції проростання насіння перед сівбою використовують, в основному, хімічні та електрофізичні способи. Порівняно з іншими способами передпосівної обробки насіння обробка електромагнітним полем вивчена недостатньо. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: - встановити оптимальні параметри передпосівної обробки насіння кропу фізичним способом в електромагнітному полі надвисокочастотного діапазону (ЕМП НВЧ); провести економічну й енергетичну оцінку елементів технології вирощування кропу залежно від строків сівби та фізичних способів обробки насіння. Вперше вивчено основні параметри передпосівної обробки насіння кропу в ЕМП НВЧ: виявлено випромінювальну здатність насіння кропу, встановлено діапазон частот максимального поглинання енергії та оптимальну експозицію опромінення електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону насіння кропу.Відмічено суперечливість поглядів з приводу оптимальних параметрів електромагнітного поля надвисокочастотного діапазону, підбору строків сівби (Голант М.Б., 1986;. Виходячи з цього, постало питання дослідити способи передпосівної обробки насіння у комплексі з строками сівби кропу в Лісостепу України. Опромінення насіння електромагнітним полем оптимальних параметрів (за частоти 52,0-56,4 ГГЦ та експозиції 30-50 хв) використовували у подальших дослідженнях впливу способів обробки та строків сівби насіння кропу на врожайність рослин і насіння. За способами обробки насіння варіантами досліду були обробка магнітним полем та обробка електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону за частоти 52,0 ГГЦ за експозиції обробки 40 хв. Найбільша висота рослин була за ранньовесняної сівби за використання електромагнітної обробки насіння перед сівбою і становила 54,0 см проти 49,2 см у контролі.На основі результатів досліджень підібрано оптимальні строки сівби кропу та способи фізичного стимулювання насіння, які сприяють підвищенню його польової схожості, продуктивних і посівних якостей, врожайності. За літнього строку сівби (експозиція обробки 50 хв) польова схожість насіння кропу була найнижчою і становила 14,1 %, за осіннього (експозиція обробки 30-40 хв) - 24,2-24,7 %. Встановлено, що найвищої польової схожість насіння кропу можна досягти за підзимової сівби (45,7 %). За підзимової сівби з використанням магнітного поля відмічено найбільшу висоту рослин у фазі цвітіння центрального суцвіття (95 см), що на 5 см вище контрольних рослин і на 32,0-35,5 см - рослин літнього строку сівби. Підзимовий строк сівби є найкращим за урожайністю рослин (18,6-19,4 т/га) та насіння (1,17-1,23 т/га) кропу незалежно від способу обробки насіння, що свідчить про недоцільність фізичної стимуляції проростання за сівби під зиму.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?