Способи підвищення ефективності експлуатації газотранспортних систем і ресурсозберігаючі технології теплогазопостачання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 229
Розробка нових клейових технологій відновлення трубопроводів з використанням полімерних і композиційних матеріалів. Аналіз конструкції і технології виробництва побутового газового лічильника та газового фільтра тонкої очистки, адаптованих до умов України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наукОфіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, академік НАН України Карп Ігор Миколайович, Інститут газу НАН України, директор; доктор технічних наук, професор Іродов Вячеслав Федорович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри “Теплотехніка та газопостачання”. доктор технічних наук, професор Губар Валентин Федорович, Донбаська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедрою “Теплотехніка, теплогазопостачання та вентиляція”; Захист дисертації відбудеться 24 вересня 1999 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.085.01 Донбаської державної академії будівництва та архітектури (339023, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Державіна, 2, 1 учбовий корпус, зал засідань).Газорозподільна система - найскладніша складова в загальній структурі газопостачання з безліччю різноманітних функцій, що включають насамперед транспортування, розподіл і облік витрати природного газу. Забезпечення нормальної діяльності кожної з цих ланок, підвищення їхньої надійності, організація раціонального споживання газу будуть сприяти ефективній роботі всієї системи газопостачання, що є актуальною проблемою. Облік витрати газу в мережах комунального газопостачання проводиться централізовано на газорозподільних станціях, а оплата встановлюється, виходячи із середньостатистичних норм, по кількості мешканців у квартирі. Перспективними напрямками в рамках проблеми, що розглядається, також є: розробка експресних безконтактних методів технічної діагностики ТП, у першу чергу, для визначення місць витоку газу; підвищення надійності устаткування газорегуляторних пунктів і установок; створення та освоєння блокових котельних на природному газі та розробка технологій одержання альтернативного газового палива, що забезпечують заощадження матеріальних і енергетичних ресурсів. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: розробка переносної експресної системи виявлення витоку газу;Для дослідження експлуатаційних і технічних характеристик виробів і пристроїв (трубні зєднання, фільтри, регулятори тиску, перетворювачі витрати газу) були виготовлені стенди для випробувань і розроблені відповідні методики. У порівнянні з базовою вона має такі ж, як у неї, деформаційно-міцністні характеристики в скловидному стані, але в 3 рази вище жорсткість і в 1,5 рази - міцність у високоеластичному стані. З цією метою досліджені напруження, що виникають в елементах зєднання у випадках, коли до труб прикладене осьове навантаження , що розтягує, і осесиметричне радіальне навантаження, обумовлене тиском у трубі і термоусадкою муфти. Ці співвідношення дозволяють підібрати такі значення довжини муфти, площі її перетину, товщини клейового прошарку та пружної характеристики клею, щоб міцність муфтового зєднання на розрив була максимальною за умови мінімізації витрат на це зєднання. Встановлено, що величина питомого зусилля на контакті між муфтою та трубою: (2) де мт, Ет - відповідно коефіцієнт Пуассона, модуль Юнга матеріалу труби; ht - товщина стінки труби; Ем - модуль Юнга матеріалу муфти; hm - товщина стінки муфти; d0 - діаметр труби; D, b - функції параметрів муфти і труби.У межах концепції системної звязності, яка базується на комплексному рішенні проблеми транспортування, розподілу, урахування витрати і споживання природного газу, показано, що підвищеня надійності та ефективності системи теплогазопостачання визначається розвитком методів діагностики герметичності газопроводів; розробкою перспективних клейових технологій їхнього ремонту; створенням поліпшених конструкцій приладів для обліку витрати газу, регулюючої газової арматури і блоків автономного теплопостачання, а також ресурсозберігаючими технологіями газифікації камяного вугілля. Запропоновано рецептури модифікованих епоксидних композицій із заданим рівнем технологічних і фізико-механічних властивостей, призначених для ремонту металевих і полімерних трубопроводів. Вони включають склади з низькою вязкістю, наповнені клеї, клеї з багатократним збільшенням обєму, високоеластичні клеї та компаунди з високим рівнем пластичності в скловидному стані. Розроблено нові клейові технології ремонту поліетиленових газопроводів, які включають застосування фітингів з термоусадкою із реактопластів, склопластикових муфт та піноадгезивів, і методи розрахунку напружено-деформованого стану муфто-клейових зєднань, що дозволяють оптимізувати їх параметри. Запропоновано екологічно чисті ресурсозберігаючі технології одержання альтернативного газового палива, засновані на газифікації вугілля в розплаві шлаку та газифікації пиловугільного палива, які забезпечують ефективне спалювання вугілля, економію природного газу, дозволяють реалізувати поетапну реконструкцію застарілих теплоелектростанцій з мінімальними капітальними укладеннями.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?