Способи організації лексичних одиниць у семантичному просторі художнього тексту - Статья

бесплатно 0
4.5 150
Організація лексичних одиниць у семантичному просторі художнього прозового тексту впродовж ХХ-ХХІ ст. Аналіз семантичного поля і груп як важливих аспектів систематизації лексичної системи мови в цілому і мови окремого художнього прозового тексту зокрема.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУСаме розуміння мови та дослідження її не як закритої, ізольованої системи, а як можливості доступу до ментальних процесів та способів їхнього вираження за допомогою мовних засобів, зумовлює неабияке зацікавлення сучасних мовознавців (В.М. Актуальність статті полягає у подальших потребах дослідження способів виокремлення лексичного наповнення художнього прозового тексту сучасності як відображення авторської картини світу, що реалізується за допомогою мовних засобів. На основі сучасної антропоцентричної парадигми вивчення художнього прозового тексту його розглядають як двосторонній мовленнєвий акт, де змістове наповнення називають семантичним простором [2]. Словом, такий простір формується за допомогою самого ж художнього тексту, його мовних засобів, слів, речень, надфразних єдностей та, зрештою, інтерпретацією цього типу тексту читачем. У контексті сказаного варто згадати про авторську мовну картину світу, яка маніфестована в художньому прозовому тексті та репрезентує індивідуальне світобачення автора-письменника, систему його морально-етичних уявлень про навколишній світ, що інтерпретуються як ментально-вербальний простір, який відображає мовну свідомість автора (адресата).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?