Способи оформлення незалежної предикації в сучасній українській мові - Статья

бесплатно 0
4.5 129
Аналіз дослідження типових та специфічних сполучникових складносурядних речень. Використання техніки сурядного приєднання, що відтворює сам процес мислення. Характеристика формально-граматичних особливостей і семантики граматичної конструкції слів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІАналіз складносурядних речень щодо способу оформлення незалежної предикації дає змогу виокремити два їхні типи: 1) складносурядні речення, утворені на основі поєднання декількох предикативних частин, що передають усвідомлені до моменту мовлення та повязані між собою певними відношеннями ситуації, тобто фіксують результат мисленнєвих дій; 2) складносурядні речення, утворені на основі приєднання другої предикативної частини, які передають «сам процес, рух думки, усвідомлення певних нових сторін реалій» [1, с. Предикативні частини цих речень поєднують єднальні, протиставні, зіставні, розділові та градаційні сурядні сполучники, наприклад: «Іще для когось пролетів, а комусь відсочився рік, і посивіла матір земля, мружачись під метелицями, вже думала про березень» (М. Темпоральні відношення між предикативними частинами складносурядних речень, на противагу однобічним часовим відношенням у складнопідрядному реченні, мають двобічний вияв і вирізняються семантичною симетрією, яка може виявлятися повно чи частково у функціях елементарних сурядних частин, які обєднуються загальним значенням темпоральності [5, с. Розділові складносурядні речення, денотатом яких постають декілька ситуацій, передають значення чергування, послідовної зміни подій, явищ. їхні предикативні частини поєднуються повторюваним сполучником то... то: «То раз хотілося йому наздогнати качок на ставі, то намагався вловити кульки води, що розбризкувалися від весла, то хотілося йому квітки водяної лілії» (Ірина Вільде). Градаційні складносурядні речення відображають перехід дії, стану або ознаки через узвичаєну (певну) межу в бік посилення чи послаблення або передають відношення між менш значущим (перша частина) і більш значущим (друга частина), унаслідок чого другий компонент посилює, увиразнює перший [7, с.Отже, за способом оформлення незалежної предикації складносурядні речення виразно розпадаються на два типи: типові складносурядні речення, утворені на основі поєднання декількох предикативних частин, що передають усвідомлені до моменту мовлення й повязані між собою певними відношеннями ситуації, та специфічні складносурядні речення, побудовані з використанням техніки сурядного приєднання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?