Способи мінімізації впливу рейтерів на валідність та надійність оцінювання мовних масштабних стандартизованих тестів - Статья

бесплатно 0
4.5 220
Розгляд факторів впливу рейтерів на валідність та надійність результатів суб’єктивного оцінювання продуктивних видів іншомовної комунікативної компетентності. Аналіз різних аспектів тестування як найпоширенішого засобу визначення рівня володіння мовою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Сучасне масове використання стандартизованих масштабних тестів з високим статусом у вигляді Зовнішнього незалежного оцінювання, проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (Постанова Кабінету міністрів України № 301 від 26.04.2017) та гостра потреба у розробці та проведенні стандартизованих тестів на визначення рівня володіння українською мовою як іноземною вимагають негайного вивчення проблеми для ретельної професійної підготовки екзаменаторів/рейтерів, особливо при оцінюванні продуктивних (творчих) типів завдань з говоріння та/чи письма. Так, В.Коккота вважає, що тест - це “короткочасне, технічно просто обставлене випробування, яке проводиться в рівних для всіх умовах і яке має вигляд такого завдання, вирішення якого піддається кількісному обрахунку” [2, с.7] Власне лінгводи-дактичним тестом, який і є обєктом нашого дослідження, Н.Гарматюк та В.Марценюк [3, с.19] влучно вважають “підготовлений до певних вимог комплекс завдань, які попередньо випробовувались з метою встановлення їх якості і які дозволяють виявити в учасників тестування їх рівень лінгвістичної або комунікативної компетенції та оцінити результати тестування за заздалегідь виведеними критеріями”. Оскільки предметом нашого дослідження є професійна діяльність рейтера в оцінюванні результатів тесту, то, вважаємо, що “тестування” у цьому контексті слід розглядати не лише як процедуру проведення контролю у формі тесту, а у широкому значенні цього терміна у трактуванні С.Ніколаєвої “як сукупності процедурних етапів планування, складання й випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту” [2, с.4] включно з професійною підготовкою укладачів та оцінювачів самих тестів. Стандартизовані тести з високим статусом (селективні тести з життєво важливими наслідками для тестованих, на зразок можливості навчання у певному закладі, визначення професійної придатності чи відповідності посаді, шансів на отримання громадянства тощо), які є обєктом нашого дослідження, - це ті процедури оцінювання, результати яких можуть мати доленосне значення для кандидатів, а відтак мають бути якомога більше націлені на валідність як самих тестів, так і їхнього оцінювання. Серед інших таких факторів впливу (Т.Макнамара) [8, с.4], зокрема, називає: непослідовність - схильність рейтера до непослідовного застосування тієї чи іншої категорії шкали оцінювання у порівнянні з іншими рейтерами; ефект ореолу - неспроможність рейтера відділяти окремі концептуальні категорії при оцінюванні, а відтак присуджувати подібні результати за різними категоріями шкали оцінювання, керуючись загальним враженням про кандидата; ефект доцентровості - тяжіння до виставлення середніх оцінок та уникання надто високих чи надто низьких результатів; неточність (упередженість) - схильність до надто строгого чи поблажливого оцінювання одного з аспектів тестової ситуації (скажімо, певної категорії шкали оцінювання чи певного завдання).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?