Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспекти - Статья

бесплатно 0
4.5 223
Засоби встановлення об’єктивної істини та досягнення справедливості у кримінальних справах. Характеристика та класифікація злочинів проти правосуддя. Умови залучення судових експертів до слідчих дій. Відповідальність за невиконання судового рішення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспектиГросс ще у 1908 році визначав різні прийоми, які використовуються злочинцями під час вчинення злочину, - це зміна зовнішності, неправдиві показання про звання та імя, симуляція хвороб і фізичних недуг, таємні знаки в середовищі злочинців [3, 346-401]. Саме у той момент, коли реалізація законних прав та інтересів окремих осіб у сфері правосуддя переходить у незаконні форми, відбувається трансформація протидії органам правосуддя у ознаки складів злочинів, передбачених XVIII розділом КК України (“Злочини проти правосуддя”). Кримінально-правовий аналіз складів злочинів проти правосуддя є важливим для встановлення способів їх вчинення, оскільки це робить можливим здійснити протидію цим злочинам, дозволяє правильно кваліфікувати вчинене діяння, відмежовувати один склад злочину від іншого, розподіляти злочини проти правосуддя на види. Спосіб вчинення злочину у криміналістичних цілях виявляється під час формування криміналістичної характеристики, методики розслідування злочинів, впливає на проведення окремих слідчих та судових дій, залучення судових експертів, спеціалістів, пошуку найбільш вдалих способів та засобів протидії злочинам проти правосуддя. кримінальний правосуддя злочин Оскільки вивчення способів вчинення злочинів проти правосуддя здатне вплинути на винайдення оптимальних способів та засобів протидії злочинам проти правосуддя, то формування класифікації злочинів за способом вчинення цих злочинів є першочерговим.Таким чином, подальше дослідження способів вчинення злочинів проти правосуддя у відповідності до їх класифікації дозволить надати практичні рекомендації слідчим, прокурорам, захисникам, суддям на підставі логічної звязку - від способу вчинення злочину до способу його розкриття.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?