Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх - Статья

бесплатно 0
4.5 254
Розгляд класифікації способів учинення злочинів проти статевої недоторканості залежно від особи злочинця, зокрема способи учинення цих злочинів особою, на яку покладено обов’язки з виховання неповнолітнього, сторонньою для дитини особою або групою осіб.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Пясковський Вадим Валерійович кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справРассмотрена классификация способов совершения насильственных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в зависимости от личности преступника, в частности способы совершения этих преступлений отцом, братом, отчимом или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; посторонним для ребенка лицом; группой лиц; серийным насильником. У системі криміналістичної характеристики важливе місце посідає спосіб учинення злочину як елемент, що містить закономірні зв’язки слідів з ознаками складу злочину. На його думку, необхідно розрізняти «спосіб підготовки до вчинення злочину, спосіб власне вчинення, а також приховування злочину» [2, с. Зуйков визначає спосіб учинення злочину як систему дій щодо підготовки, учинення, приховування злочину, детерміновану умовами зовнішнього середовища та психофізичними якостями особи, пов’язаними з вибірковим використанням відповідних засобів і умов місця та часу [3, с. Однак нині залишаються недостатньо вивченими питання, що стосуються способів учинення насильницьких статевих злочинів, особливо коли йдеться про злочини, учинені щодо неповнолітніх.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?