Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз - Статья

бесплатно 0
4.5 134
Значення способу тлумачення як засобу забезпечення системного характеру тлумачення. Аналіз доктринальних підходів. Особливості та ознаки способу тлумачення як юридичної категорії. Інтелектуально-вольове значення способу тлумачення та його цінності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСаме належний вибір способів тлумачення правових норм забезпечує системний характер самого явища тлумачення норм права, що виявляється у двох аспектах: 1) тлумачення являє собою певний розумовий процес та діяльність, спрямовану на встановлення значення (змісту) норм права; Проблематика теоретико-правового дослідження способів тлумачення правових норм зумовлюється невизначеністю та дискусійністю розуміння у науці теорії держави і права таких питань: поняття способів тлумачення правових норм; ознаки способів тлумачення правових норм; специфіка застосування способів тлумачення правових норм; роль способів тлумачення правових норм; зміст способів тлумачення правових норм. Питання способів тлумачення норм права в енциклопедичній юридичній літературі вчені розглядають з позиції їх розуміння як системи прикладних прийомів лише зясування норм права як структурної частини тлумачення норм права, що являє собою внутрішній процес мислення, який здійснюється особою за допомогою способів тлумачення права і спрямований на пізнання та розкриття волі законодавця, вираженої в нормі права, а також як певний результат зясування, до якого доходить субєкт тлумачення у процесі пізнання змісту норми права [7, с.80-82]. Трансформуючи таке розуміння тлумачення правових норм на питання способів здійснення такого тлумачення, можна спроектувати такі особливості способів тлумачення правових норм, а саме: є комплексом правил, прийомів, методів, засобів правозастосовної, законотворчої, теоретико-дослідної та іншої правової діяльності; забезпечують зясування сутності законодавчих вимог та подальшу правильну реалізацію правових норм; є результатом здійснення внутрішнього розумового процесу зясування змісту норм права; використовуються відповідними субєктами; результатом застосування способів тлумачення правових норм є надання рекомендацій і порад, які мають різний ступінь обовязковості з метою забезпечення правильного й єдиного застосування правових норм, усунення їх недоліків. Узагальнюючи, спробуємо виокремити характерні ознаки способів тлумачення норм права, до яких вважаємо за доцільне віднести такі: включають у себе прийоми, засоби та правила здійснення тлумачення правових норм; надають змогу комплексно зясувати зміст правової норми; сприяють реалізації права шляхом визначення справжнього змісту правової норми та доведення її змісту до відома субєктів права та субєктів правозастосування; забезпечують всебічність і комплексність здійснення тлумачення норм права; реалізуються у діяльності субєктів тлумачення права, змістом чого є внутрішній розумовий процес щодо встановлення смислу правової норми у свідомості субєкта тлумачення норми права; визначають офіційний або неофіційний характер тлумачення правових норм; обумовлені змістом правової норми та професійним рівнем субєктів тлумачення норми права; забезпечують результативність тлумачення правових норм у цілому; відображається у змісті акта тлумачення норм права, що має індивідуально визначений характер.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?