Спосіб спілкування - Реферат

бесплатно 0
4.5 35
Повідомлення як спосіб спілкування. Маніпулювання та актуалізація. Моделі та стилі спілкування. Стратегія спілкування та способи впливу людей одне на одного. Координація дій окремого індивіда або групи з діями інших людей. Факт обміну інформацією.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спосіб у широкому розумінні - це система дій, які використовуються в діяльності або взаємодії для досягнення мети. Серед способів спілкування можна виокремити ті, що слугують обміну інформацією, і ті, що використовуються з метою впливу одного субєкта (він може бути і груповим) на іншого. Способом спілкування, що призначений для передавання інформації, можна вважати повідомлення. З його допомогою передаються певні відомості від однієї людини до іншої як під час безпосереднього спілкування (мова, жести, міміка), так і через різні засоби масової комунікації. Факт обміну інформацією не гарантує ефективності спілкування людей, які беруть у ньому участь, її можна досягти, якщо ті, хто спілкується, відзначаються культурою передавання повідомлень.Отже, будь-який вплив здійснюється з метою формування, закріплення або зміни установок, поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. До групи психологічних способів впливу на людей належать навіювання, наслідування, психічне зараження і т. ін. Якщо дія трьох перших механізмів повязана переважно з некритичним ставленням людей до інформації, поведінки, емоцій тих, хто діє на них, то переконання передбачає логічне мислення, критичний аналіз цих сигналів. Переконання - це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості, почуттів і досвіду іншої людини з тим, щоб сформувати в неї нові установки. Отже, переконання - це такий вплив однієї людини на іншу або на групу людей, який діє на раціональне та емоційне в їхній єдності, формує нові погляди, відносини, що відповідають вимогам суспільства.Маніпулятор - це частина нашої особистості, яка свідомо (тоді це цинізм) або несвідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати ситуацію та досягти своєї мети. Багатьом добре відома така ситуація: студент під час іспиту раптом, неначе захопившись, звертається до викладача: "Петре Васильовичу, це питання завжди було для мене загадкою. Викладач любить свій предмет і цінує вияв захоплення ним з боку студента, тому починає грунтовно аналізувати проблему. Студент досяг своєї мети: використавши механізм маніпулювання, змусив замість себе відповідати викладача. Він найчастіше вдається до техніки "обовязків і очікувань", а також використовує свій соціальний статус - керівника, батька, викладача.Сатир виокремлює пять моделей (типів) спілкування: запобігливий, звинувачувальний, розважливий, віддалений і врівноважений. Така людина в розмові прагне догодити іншим, часто вибачається, не вступає в суперечки. Цей тип має ще назву миролюбия. Він - диктатор, господар ситуації, нерідко поводиться зухвало, говорить різко й жорстко, перебиває інших, не даючи людям договорити до кінця. Люди такого типу спілкування, як правило, знаходять вихід із складного становища і можуть обєднати інших людей для спільної діяльності.Серед особливостей спілкування традиційно виокремлюють не лише певні способи впливу на людей, а й стилі як інтегровані характеристики. Під стилем розуміють, звичайно, систему прийомів діяльності, поведінки людей. Найхарактерніше стиль проявляється в діловому та професійному спілкуванні, у взаємовідносинах між керівником і підлеглими, у так званому лідерстві. Так, при авторитарному стилі лідер віддає накази, дає вказівки, інструкції. Демократичний стиль, навпаки, передбачає, що активність учасників спілкування та їхня ініціатива підтримуються, завдання та способи їх виконання обговорюються.Обєднати розмаїття термінів і відповідних їм феноменів можна, увівши поняття "стратегія та тактика спілкування". У працях з менеджменту й маркетингу це поняття охоплює не лише спілкування, а й усю систему стратегій, які використовуються в організації (підприємстві, фірмі тощо). Описуючи та конструюючи в житті стратегії спілкування, доцільно орієнтуватися на обидва визначення. Коли двоє субєктів прагнуть виконати разом певну роботу, обмінятися думками, почуттями, оцінками, дійти згоди, вони, спілкуючись, прямують до досягнення спільної мети. Річ у тім, що спільна або індивідуальна мета може відповідати гуманістичним або маніпулятивним (егоїстичним, навіть жорстоким) установкам спілкування.• Способи спілкування - це система дій, що використовуються в діяльності або взаємодії людей для досягнення мети. • Способом спілкування, що слугує для передання інформації, є повідомлення.

План
Зміст спілкування інформація маніпулювання повідомлення

1. Повідомлення як спосіб спілкування

2. Способи впливу на людей під час спілкування

3. Маніпулювання та актуалізація

4. Моделі спілкування

5. Стилі спілкування

6. Стратегії та тактики спілкування

Висновки

Список літератури

1. Повідомлення як спосіб спілкування

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?