Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів - Статья

бесплатно 0
4.5 347
Дослідження найбільш поширених способів фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів на основі матеріалів судової практики, винесених обвинувальних вироків суду за обвинуваченням у фальсифікації лікарських засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПОСІБ ПІДГОТОВКИ, ВЧИНЕННЯ ТА ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВСпособ совершения преступления рассмотрен в виде его неразрывной трехчленной структуры: способ подготовки, совершения и сокрытия фальсификации лекарственных средств и оборота фальсифицированных лекарственных средств. У системі структурних елементів криміналістичної характеристики важливе місце посідають способи вчинення злочину, а також способи його приховування, оскільки вони є джерелом первинної інформації про злочин, яка дає можливість сформулювати початкові версії та обрати необхідну модель розслідування цього злочину. Під способом злочину прийнято розуміти спосіб дії злочинця, що виражається у певній взаємозалежній системі операцій і прийомів підготовки, вчинення й приховування злочинів [1, с. Панов, який запропонував під способом злочину розуміти певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою у процесі вчинення суспільно небезпечного посягання на охоронювані законом суспільні відносини, поєднаним з вибірковим використанням засобів вчинення злочину [3, с. Кудрявцев визначає спосіб вчинення злочину як певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосованих особою для вчинення злочину [4, с.Визначення криміналістичної характеристики найбільш поширених способів фальсифікації лікарських засобів має суттєве практичне значення. Це повязано з детермінацією способу вчинення злочину і властивих йому двох ознак, що мають особливе криміналістичне значення: відносна стійкість і повторюваність.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?