Спортивно-орієнтована освіта у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи ВНЗ - Статья

бесплатно 0
4.5 155
Стратегічне завдання реформування вищої освіти України: трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Перегляд змісту вищої освіти, упровадження сучасних технологій навчання, забезпечення працевлаштування і конкурентоспроможності фахівців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спортивно-орієнтована освіта у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи ВНЗОновлення та поглиблення змісту освіти у сфері фізичного виховання насамперед повязано з найбільш повною реалізацією підвищення ефективності та якості викладання фізичного виховання, яке повинно сприяти укріпленню та збереженню здоровя студентської молоді. Саме тому особливої актуальності набуває питання застосування інноваційних технологій на позааудиторних заняттях з фізичного виховання зі студентами ВНЗ, яке потребує ґрунтовного доопрацювання щодо оптимізації фізичного розвитку молоді, зміцнення і збереження її здоровя. Комплексно вирішено проблеми застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні й оздоровленні студентської молоді з урахуванням їхньої мотивації до занять фізичною культурою у роботах В. Приступаючи до розгляду спортивно-орієнтованої освіти у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи ВНЗ, потрібно визначити дефініції поняття «фізична освіта», «фізкультурна освіта», «спортивно-орієнтована освіта». Ф. П. Досягнення мети спортивно-орієнтованої освіти формування фізичної культури особистості забезпечується виконанням таких завдань: формування і вдосконалення знань з організації позааудиторних занять у формі активного дозвілля; засвоєння оздоровчих програм з використанням різних форм фізичної культури; виховання у студентів стійкого інтересу і потреби до занять фізичними вправами; гармонійний розвиток студентів і суттєве підвищення їхньої фізичної працездатності; виховання дисциплінованості і працьовитості у досягненні фізичної досконалості; виховання у студентів стійкої потреби у фізичному самовдосконаленні, самопізнанні та самооцінці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?