Спортивний вимір соціальних цінностей в філософських поглядах стародавніх греків - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Характеристика сутності таких фундаментальних цінностей як Благо, Добро, Краса, Справедливість під кутом зору спортивної діяльності в філософських поглядах стародавніх греків. Визначення взаємодія процесів гуманізації спорту та трансформації його понять.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В статті досліджено ґенезу та трансформацію змісту таких фундаментальних цінностей, як Благо, Добро, Краса, Справедливість під кутом зору спортивної діяльності в філософських поглядах ародавніх греків. Визначена взаємодія процесів гуманізації спорту та трансформації смислового навантаження таких його ключових слів, як ’’вправа’’, ’’займатися’’, ’’атлет’’у бік їх філософськогозмісту.Ось чому, беручи до уваги двозначність, яка має місце в українській мові, є всі підстави, з одного боку, розглядати цінність як щось позитивне, а з другого, розуміти її як певну значимість, а аксіологію трактувати як вчення про значимості. Так, якщо Платон розумів вищі цінності як абсолютні та тотожні з буттям, то софісти, які виходили з того, що людина є мірою усіх речей, вважали будь-які цінності індивідуальними та відносними. Відомо, що вся історія розвитку аксіології, як напряму філософствування, що має своїм предметом цінності та їх природу (від грецького axios - цінність, вартість та logos - слово, поняття, вчення) представниками багатьох філософських шкіл і напрямків, присвячена саме осягненню розумом речей, що є за своєю природою найбільш цінними. Отже, досліджуючи питання спортивного виміру соціальних цінностей в філософських поглядах стародавніх греків, важливо зазначити те, що сам термін ""цінність"" пройшов складний шлях трансформації та відокремлення його змісту, як від політекономічного навантаження, так і поступового відходу від його ототожнення з ""субєктивним буттям"" особистості, що є майже синонімом благу, яке було обєктом розгляду в філософії, починаючи з часів старших софістів [2: 126-133]. Саме подальший розвиток цих понять обумовлює процес наступності поколінь, функціонування та трансформацію традицій у формі таких сталих ціннісних символів та образів, як герої міфологічних сюжетів, суспільні та релігійні діячі, насамперед преподобні святі, а зрештою, і таких філософських та естетичних категорій, як благо, істина, краса, добро, справедливість.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?