Спортивний відбір - Реферат

бесплатно 0
4.5 33
Характеристика заснованого на науковому прогнозі процесу прийняття і реалізації рішення про включення або невключення до спортивної діяльності її можливого учасника. Методики спортивного відбору. Особливості відбору у процесі багаторічної підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спортивний відбір - тривалий, багатоступінчастий процес, який може бути ефективним лише в тому випадку, якщо на всіх етапах багаторічної підготовки спортсмена забезпечена комплексна методика оцінки його особистості, що припускає використання різних методів дослідження (педагогічних, медико-біологічних, психологічних, соціологічних). Інше визначення спортивного відбору звучить так: Спортивний відбір - це комплекс заходів щодо виявлення спортсменів, володіють високим рівнем здібностей, що відповідають вимогам специфіки виду спорту. Отже, з вищенаведених визначень вже можна зробити висновок про те, що спортивний відбір, що є комплексом заходів, можна застосувати як до дітей, які не займаються ніяким спортом, так і до спортсменів. Спортивний відбір проходять всі учасники спортивної діяльності: спортсмени, тренери, судді, спортивні лікарі, фахівці з комплексної наукової групи і т. д. Технологія орієнтації і відбору єдина, різниця тільки в підході: при орієнтації вибирають вид спорту для конкретної людини, а при відборі - людини для конкретного виду спорту.Спортивний відбір проходять всі учасники спортивної діяльності: спортсмени, тренери, судді, спортивні лікарі, фахівці з комплексної наукової групи і т. д. У процесі відбору спортсмена спочатку шляхом прогнозування можливо більш точно визначаються майбутні вимоги до змагальному потенціалу спортсмена. Наприклад, довжину тіла спортсмена можна з достатньою надійністю передбачити вже в 9-11 років. З допомогою психологічних методів визначаються особливості психіки спортсмена, що роблять вплив на вирішення індивідуальних і колективних завдань у ході спортивної боротьби, а також оцінюється психологічна сумісність спортсменів при вирішенні завдань, поставлених перед спортивною командою. У спорті мають значення як загальні здатності (що забезпечують відносну легкість в оволодінні знаннями, уміннями, навичками і продуктивність в різних видах діяльності), так і спеціальні здібності (необхідні для досягнення високих результатів у конкретної діяльності, вид спорту).Для кожного кандидата відбір в кінцевому рахунку зводиться до позитивного або негативного результату. Позитивний результат відбору може, наприклад, полягати у зарахуванні до групи і команду, включення в гру запасного спортсмена, призначення тренера, а негативний реалізується в вигляді відрахування, виключення, видалення, дискваліфікації, переведення основного спортсмена в число запасних і т. д. Відрізок часу, протягом якого здійснюється спортивний відбір, може мати різну величину-від декількох секунд до декількох років.

План
Конкретний зміст методики відбору обумовлене специфікою виду спорту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?