Спортивний туризм як вагомий чинник формування соціальної компетентності старшокласників - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Аналіз підходів дослідників щодо трактування складових поняття "соціальна компетентність". Особливості туристсько-краєзнавчої діяльності як чинника формування соціальної компетентності старшокласників. Система відносин і спілкування з оточенням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спортивний туризм як вагомий чинник формування соціальної компетентності старшокласників

Федоруц М.В.Аналіз наукових напрацювань свідчить, що у вітчизняній науці дослідники приділяють значну увагу трактуванню сутності і підходів формування «соціальної компетентності» особистості. Мета статті - проаналізувати особливості туристсько-краєзнавчої діяльності як ефективного чинника формування соціальної компетентності старшокласника. Коротіна визначає соціальну компетентність школяра як інтегративну характеристику особистості, що відображає систему знань, умінь і навичок, які сформовані в процесі вивчення навчальних предметів і є необхідними для моделювання своєї поведінки, уміння адекватно сприймати навколишню дійсність, будувати систему відносин і спілкування з оточенням [8, с. Діяльнісно-поведінковий сприяє формуванню готовності старшокласників до співпраці, до роботи в команді, вміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі в групі та команді, вміння знаходити компроміс і порозуміння з іншими людьми, вміння, навички соціальної взаємодії через діяльність і поведінку; сформованість умінь і навичок ефективної взаємодії з соціумом, продуктивної співпраці з дорослими та однолітками, виконання соціальних ролей, виконання основних суспільних обовязків, що виявляються в результатах навчальної діяльності, ставленні і взаємодії з старшими і ровесниками та виконанні правил поведінки школяра. Обозний наголошують, що краєзнавство не існує без туризму, а туризм - без краєзнавства, адже тільки туризм надає краєзнавству дієвого, творчого, суспільного характеру [9, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?