Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melanogaster та характеристика фенолоксидази у одержаних мутантів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 267
Частота спонтанного мутування локусу lozenge в залежності від його алельного стану та генетичного оточення. Вплив рентгенівського опромінення зі стабільними та нестабільними lozenge-алелями. Генотипові, статеві і його вікові особливості активності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Черник Ярослава Іванівна Львівський національний університет імені Івана Франка доцент Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Коновалов Вячеслав Сергійович Інститут розведення і генетики тварин УААН старший науковий співробітник кандидат біологічних наук, доцент Безруков Володимир Федорович Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент Захист відбудеться "13 "квітня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, Київ-22, вул.Відкриття та дослідження мобільних генетичних елементів (МГЕ) у еукаріотичних організмів дозволило встановити, що важливим джерелом мінливості молекулярної структури геному є транспозиції МГЕ, а підвищена мутабільність окремих генів є фенотиповим проявом цих процесів [Ильин, 1982; Хесин, 1985; Ананьев, 1989]. В ряді робіт [Ананьев, 1989; Герасимова и др., 1990; Smith, Corces, 1991; Мурадян, 1992; Щербата та ін., 1999] було проведено детальний аналіз транспозиційних подій у D. melanogaster, в геномі якої виявлено декілька родин мобільних елементів, і яка є хорошою тест-системою для обліку мутацій і виявлення характеру мутаційних змін. В ряді робіт показано, що радіоіндукована відповідь залежить від стадії розвитку, фізіологічної зрілості та статі імаго [Ватти, Джапаридзе, 1980; Giess, 1980; Моссэ и др., 1986]; проаналізовано вплив РО на тривалість життя і плодючість [Сущенко и др., 1985; Вайсерман и др., 1993]. Цікавим та маловивченим в цьому плані є складний локус lozenge (lz; 1-27.7), який складається з чотирьох груп комплементації, має широкий спектр фенотипового прояву, характеризується високою частотою внутрігенних рекомбінаційних процесів. Крім того відомо, що ген lozenge є одним із регуляторів активності фенолоксидази (ФО), ферменту, який відіграє важливу роль в меланізації, склеротизації та захисних реакціях у D. melanogaster [Peeples et al., 1968; Warner et al., 1974; Rizki et al., 1985].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?