Спонтанне випромінювання електрона у полі ядра і двох світлових хвиль - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Амплітуда спонтанного гальмового випромінювання при розсіюванні електрона на ядрі в полі двох світлових хвиль еліптичних поляризацій, довільних інтенсивностей і частот. Метод визначення інтерференційної кінематичної області досліджуваного процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Використовуючи функції Волкова (розвязок рівняння Дірака в полі плоскої електромагнітної хвилі) як хвильову функцію, що описує стани реальних часток, а також функцію Гріна електрона в полі плоскої електромагнітної хвилі, що описує віртуальні частки, можна обчислити імовірності різних процесів у полі хвилі. До цієї тематики можна віднести: явища, що відбуваються в таких пристроях фізичної електроніки, як лазери на вільних електронах; явища в електрон-іонній плазмі в електромагнітному полі; явища у твердотільній плазмі; процеси типу багатофотонної іонізації атомів і молекул; явища, обєднані під загальною назвою “Квантова електродинаміка сильних полів”; процеси розсіювання електронів на атомах, іонах і молекулах у сильному електромагнітному полі та ін. Важливо підкреслити появу нових фізичних ефектів у полі сильної світлової хвилі (резонансне протікання квантово-електродинамічних процесів другого порядку, повязаних з виходом функції Гріна електрона в полі хвилі на масову оболонку; пригнічення інтерференції прямої та обмінної амплітуд при розсіюванні електрона на електроні та ін.). Показано, що амплітуда процесу визначається універсальною функцією: , яка у загальному випадку еліптичних поляризацій обох хвиль залежить від 4 фазових і 6 квантових релятивістськи-інваріантних параметрів ( - параметри багатофотонності Бункіна-Федорова; - квантові параметри, що відіграють істотну роль для лінійних поляризацій хвиль і великих енергій електрона; - квантові інтерференційні параметри, що визначають інтерференційні ефекти в процесах розсіювання електрона на ядрі та спонтанному випромінюванні фотона електроном у полі двох хвиль). Показано, що парціальний переріз факторизується на імовірність випромінювання (поглинання) електроном - фотонів першої хвилі та - фотонів другої хвилі і переріз спонтанного гальмового випромінювання релятивістського електрона на ядрі без зовнішнього поля : .Процес СГВ електрона на ядрі в полі двох світлових хвиль істотно залежить від кінематики розсіювання електрона і випромінювання спонтанного фотона. Завдяки цьому можна виділити дві кінематичні області: неінтерференційну, у якій основними параметрами багатофотонності є квантові параметри Бункіна-Федорова, та інтерференційну, де параметри Бункіна-Федорова дорівнюють нулю, і роль параметрів багатофотонності виконують квантові інтерференційні параметри . Передбачено спонтанний інтерференційний гальмівний ефект для однакових лінійних поляризацій обох хвиль, що має місце при розсіюванні електрона і випромінюванні спонтанного фотона в площині, перпендикулярній вектору поляризації хвиль. У цьому випадку електрон у процесі гальмування на ядрі і випромінюванні спонтанного фотона корельовано випромінює і поглинає однакове число фотонів обох хвиль.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?