Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації в багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Особливості визначення спінових конфігурацій і магнітних властивостей тонких металевих багатошарових плівок за допомогою магнітних і магнітооптичних методів. Загальна характеристика магнітних станів плівок Gd/Fe, Gd/Co, Gd/Si/Co, аналіз властивостей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації в багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/FeПредметом дослідження дисертаційної роботи були магнітні стани багатошарових плівок Fe/Si, які належать до типу “перехідний метал - немагнітний прошарок” (ПМ/НП), а також плівок Gd/Fe, Gd/Co, Gd/Si/Co, одержаних на основі рідкісноземельного і перехідного металів (РЗМ/ПМ). У процесі досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: Дослідження магнітних станів плівок Fe/Si в широкому інтервалі магнітних полів і температур та побудова магнітних фазових Н-Т діаграм, визначення умов формування стабільних і метастабільних спінових конфігурацій, вивчення обмінної взаємодії між шарами заліза в цих плівках. Використання сквід-магнітометру дозволяє одержувати інформацію про магнітний стан всього обєму зразка, а використання магнітооптичного ефекту Кера дає можливість досліджувати переорієнтацію спінів у поверхневих шарах плівки. У процесі роботи над дисертацією були встановлені умови формування різних спінових конфігурацій і визначені макроскопічні магнітні характеристики (поле переходу в неколінеарний стан, поле коерцитивності, температура компенсації, намагніченість) конкретних багатошарових плівок у залежності від товщини шарів і періоду структури, а також температури і зовнішнього магнітного поля. До кола питань, які будуть розглянуті у дисертаційній роботі, відносяться дослідження впливу немагнітного прошарку кремнію на магнітний стан плівок РЗМ/ПМ, вивчення коерцитивних властивостей та процесу формування поверхневих станів у цих плівках, а також дослідження спінових конфігурацій і фазових переходів у плівках Fe/Si.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?