Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові - Автореферат

бесплатно 0
4.5 245
Семантичні класифікації прикметників та їх основні семантичні підкласи. Закономірності функціонування прикметників портретної характеристики та аналіз їх семантичних ознак. Сполучуваність прикметників, що використовуються для портретного опису людини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мовіРеферовану роботу присвячено вивченню вживання та сполучуваності прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові. Вивчення проблематики сполучуваності збагачує наше уявлення про мовну картину світу, властивості різних типів мовних одиниць та їх місце в структурі мови. Цей підхід не втратив своєї актуальності до цього часу, але - у відповідності до тенденцій, що панують у сучасному мовознавстві, - він може і повинен бути доповнений вивченням антропоцентричних і функціональних властивостей мовних одиниць. У цьому контексті вживання і функціонування прикметників, їх семантичне впорядкування та сполучуваність належать до актуальних мовних проблем і є предметом зацікавлення для загального мовознавства та прикладної лінгвістики. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню сполучуваності, в українській ґерманістиці за останні роки не було дисертації, в центрі уваги якої були б прикметники портретної характеристики людини.У І розділі «Валентність та сполучуваність у лінгвістичних дослідженнях» характеризується зміст понять «сполучуваність» та «валентність», аналізується історія їх виникнення, простежуються зміни у тлумаченні вказаних термінів, розглядається взаємозвязок синтаксичної та семантичної валентності. Ця основна тенденція розвитку теорії валентності сприяла використанню цього терміна в стосунку до інших частин мови, в тому числі й прикметника (Ґ. Для виявлення стандартних звязків між лексико-семантичною групою прикметників на позначення портретної характеристики людини і відповідною групою іменників використано метод статистичного аналізу. У ІІ розділі «Прикметник, його сполучуваність та семантична класифікація» розглядаються прикметники в препозиції (атрибутивна функція) та постпозиції (предикативна функція). На основі вибраних прикметників із творів німецькомовної художньої прози виділено 19 основних груп прикметників, що позначають портретну характеристику людини і найчастіше фіксуються в словосполученнях з іменниками: 1) прикметники кольору [Farbe]: rote Lippen; 2) прикметники розміру [Dimension]: lange Wimper, ваги [Gewicht]: schwerer Mann; 3) прикметники форми [Form]: runder Nacken; 4) прикметники будови тіла [Bau]: sportlicher Mann; 5) темпоральні прикметники [Temporal]: eine junge Frau; 6) прикметники недоліку [Nachteil]: dummer Gedanke; 7) прикметники вигляду [Aussehen]: eine schone Frau; 8) прикметники ступеня [Grad]: winzige Finger; 9) прикметники характеру [Charakter]: tuchtiges Madchen; 10) прикметники поведінки [Verhalten]: eine vornehme Frau; 11) соціальні [Soziale]: armer Mensch, оцінки [Wert]: eine teuere Brille; 12) прикметники настрою [Stimmung]: ein lachendes Madchen; 13) особистісні прикметники [Privat]: argloses Gesicht; 14) компаративні [Komparative]: kastanienbraunes Haar; 15) прикметники стану [Zustand]: abgenutzte Hose; 16) прикметники походження [Herkunft]: grichische Nase; 17) прикметники положення: [Lage] linke Hand; 18) прикметники температури [Temperatur]: warme Haut; 19) інші [Andere].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?