Спогад про Тавриду. Лист до князя Петра Андрійовича Вяземського - Статья

бесплатно 0
4.5 117
Місце південної України в українському історико-культурному процесі. Кримські сюжети в житті й діяльності українських діячів культури. Джерелознавче значення листів М. Максимовича в дослідженні Криму. Аналіз листа-спогада Максимовича про Тавриду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Лист до князя Петра Андрійовича ВяземськогоМаксимовича і в сфері джерелознавства, наприклад, він був одним з організаторів Київської археографічної комісії, два томи праць якої вийшли за його редакцією (1845 і 1846 рр.). Короткий відмічав, що вони, будучи “сповнені духом епохи, яку він репрезентував і творцем якої певною мірою виступав, вони є важливим, а іноді і єдиним джерелом для дослідження не лише його біографії, а й багатьох процесів, що відбувалися в українському... громадському та науковому житті XIX ст.”, відтак, “все, що ми знаємо про вченого, особливо про михайлогорський період його життя, почерпнуто головним чином із листів - у них він ніби залишив нам свій автопортрет”. Короткий наголошував, що для Максимовича, обмеженого через хворобу в контактах із зовнішнім світом, листування було часто єдиним каналом комунікації з друзями, колегами, взагалі читачами. Тут варто відмітити, що за висновками дослідників, саме Максимович став фундатором жанру публічного спілкування у вигляді опублікованих листів, заміток, статей тощо, що були розраховані на певну суспільну реакцію. Очевидно, Максимович записав багато спогадів про Інокентія, про що промовляють його слова в листі до Погодіна: “буду продовжувати тобі мої спогади про Інокентія уривками з його невеликих листів до мене”.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?