Сплайн-методи і засоби аналізу і синтезу цифрових сигналів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 108
Застосування сплайнів, апріорної інформації про природу сигналу чи його частотні властивості. Розробка швидких алгоритмів сплайн-інтерполяції, фільтрації та стиснення сплайнів методом найменших квадратів. Обробка модельних та реальних локаційних відео.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Шутко Микола Олександрович, Національний авіаційний університет, професор. Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор, Ігнатов Володимир Олексійович, Національний авіаційний університет, професор кафедри телекомунікаційних систем;Алгоритми обробки сигналів в таких системах здебільшого запозичені з радіолокації і мало адекватні процесам зондування, що не дозволяє повною мірою використати потенційні можливості цих систем. Успішно вирішити проблему обробки сигналів у вказаних системах можна використавши сплайн-моделі сигналів. Отже маємо потребу у вдосконаленні обробки сигналів складної форми, яку потенційно дозволяє задовольнити застосування сплайн-моделей, але сплайни не можна застосувати для обробки сигналів в радіотехнічних системах у рамках існуючих методів та методик. Синтез пристроїв та алгоритмів адаптації сплайнів до сигналів та завадової обстановки, включаючи алгоритми та пристрої частотно-часового розкладу, стійких до адитивного білого шуму. У наукових роботах опублікованих у співавторстві авторові належать: [1,10,11,12,13,15] - застосування сплайн-моделі, [2,3,4,8,21,23,33] - методи побудови базисів, [5, 14] - рекурентний алгоритм, [6] - метод адаптації, [9] - метод реального часу, [7, 16, 28] - постановка задачі, [17]-побудова необмежених сплайнів, [24] - застосування центральної граничної теореми, [25] - швидкий алгоритм, [27] - розвязок МНК, [30] - сплайн-метод частотно-часового аналізу, [31] - встановлення звязку між сплайнами і вейвлетами, [34]-конструкції пристроїв.Білецький А.Я., Матіборський В.В., Сенин А.О., Шелевицький І.В., Шутко В.М.. Білецький А.Я., Матіборський В.В., Шелевицький І.В., Шутко В.М. побудова ермітових сплайнових базисів у лагранжівій формі. Білецький А.Я., Шелевицький І.В., Шутко В.М Наближення залежностей за допомогою дискретних сплайнових базисів. Білецький А.Я., Шелевицький І.В., Шутко В.М. Білецький А.Я., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Юрко Ю.В.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В НАСТУПНИХ РОБОТАХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?