Сплайн - обробка цифрових багатовимірних сигналів в радіотехнічних системах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 141
Підхід до побудови багатовимірних сплайнів на довільній сітці вузлів та за спеціальних умов. Метод швидкого та наближеного обернення матриць специфічної будови. Спосіб стиснення зображень в основу якого покладено алгоритми фільтрації та стиснення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукЗахист відбудеться “20 “жовтня 2005 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.062.05 при Національному авіаційному університеті. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного авіаційного університету, проспект Космонавта Комарова, 1, м.Київ, Україна, 03058. Розглянуто загальний підхід до побудови багатовимірних сплайнів на довільній сітці вузлів та за спеціальних умов. Запропонований підхід дозволяє автоматизувати процес побудови багатовимірних сплайнів з допомогою систем аналітичної алгебри. Застосування в обробці багатовимірних цифрових сигналів багатовимірних сплайнів, що є тензорним добутком одновимірних, показало більшу ефективність у порівнянні з існуючими методами.Для одержання прийнятної якості сигналу та для компактних інформаційних представлень за умов реальної завадової обстановки використовують фільтрацію та технології стиснення. Використання цих технологій дозволяє істотно знизити вимоги до умов прийому та передачі, до апаратної частини пристроїв обробки та до обсягу інформаційних носіїв. Широке коло прикладних задач використовує засоби телевізійної обробки сигналів. Однак рішення, що застосовують сплайни для обробки багатовимірних цифрових сигналів в реальному часі для задач фільтрації, стиснення і аналізу розвинені мало. Викладене вище дозволяє сформулювати важливу науково-технічну задачу розробки алгоритмів та засобів оптимальної сплайн-обробки багатовимірних цифрових сигналів, що спираючись на хороші обчислювальні та наближуючі властивості сплайнів, дозволяють ефективніше ніж відомі вирішувати задачі фільтрації, стиснення, аналізу та синтезу в радіотехнічних та телевізійних системах.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В НАСТУПНИХ РОБОТАХ

Білецький А.Я., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Юрко Ю.В. Адаптивна обробка геохімічних аналізів з допомогою сплайнової моделі. Вісник КМУЦА (№1-2, 2000), Київ. с.89-93.

Сенін А.О., Сольонов В.І., Шелевицький І.В., Юрко Ю.В. Сплайнова модель релаксаційного генератора. Вісник центрального наукового центру транспортної Академії України. Вип.2, травень 1999, Київ.

Шелевицький І.В., Шутко В.М., Юрко Ю.В. Базисні сплайни та їх звязок із законами розподілу. Захист інформації. (№1, 2000), Київ. с.28-32.

Білецький А.Я., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Юрко Ю.В. Побудова тривимірних ермітових інтерполяційних сплайнів. // Вісник НАУ. - К.: НАУ, 2001, №1(8). - с.150-153.

Шутко М.О., Шелевицький І.В., Юрко Ю.В. Робастний частотно-часовий аналіз з допомогою методу найменших квадратів та сплайнів. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2003” Том. 1. Інформаційно-діагностичні системи. Київ: НАУ. 2003р с. 13.28-13.30

Юрко Ю.В. Трикубічні сплайнові моделі просторових сигналів. Матеріали Міждержавної науково-методичної конференції „Проблеми математичного моделювання” Дніпродзержинськ ДДТУ 2004 с.156.

Шелевицький І.В., Юрко Ю.В. Синтез сплайнів із заданими частотними властивостями. Матеріали Міждержавної науково-методичної конференції „Проблеми математичного моделювання” Дніпродзержинськ ДДТУ 2003.

Юрко Ю.В. Машино-орієнтовані алгоритми розрахунків тривимірних сплайнів. Збірник наукових праць Том. 5. „Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій” Дніпропетровськ ДНУ 2001 с. 66-74.

Сольонов В.І., Шутко В.М., Юрко Ю.В., Фіщук А.Л. Структура сплайн-процесорів обробки багатовимірних сигналів. Матеріали Міждержавної наукової конференції „Теорія та методи обробки сигналів” Київ: НАУ. 2005р с.101.

Шутко М.О. Юрко Ю.В. Василенко Н.В. Трикубічні сплайнові моделі імунного статусу новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку. Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2004” Том. 2. Аерокосмічні системи моніторингу та керування. Київ: НАУ. 2004р с. 22.17.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?