Спецыфіка дзіцячай літаратуры - Реферат

бесплатно 0
4.5 56
Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры, перыядызацыя. Значэнне дзіцячай літаратуры у развіцці і выхаванні дзяцей дашкольнага узросту. Асаблівасці успрымання дашкольнікау, літаратуры для іх, асноуныя патрабаванні да творау дзіцячай літаратуры.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мастацкая літаратура адлюстроувае жыццце праз мастацкія вобразы.Беларуская літаратура для дзяцей вызначаецца высокай маральнасцю, добрым эстэтычным узроунем, выразнай гуманістычнай накіраванасцю. А у літаратуру прыходзяць такія будучыя класікі беларускай літаратуры, як Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч. На старонках часопіса «Зоркі» друкуюцца вершы для дзяцей Янкі Купалы («Песня і казка», «Мароз», «Сын і маці» і інш.). У сваіх вершах Купала нярэдка выкарыстоувае фальклорныя матывы (верш «Дзіцячае»). Дзіцячая беларуская літаратура ваеннага часу адрозніваецца патрыятычнай накіраванасцю, уласцівай усей мастацкай літаратуры ваеннага перыяду (вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Аркадзь Куляшоу, Пятруся Броукі, апавяданні Кузьмы Чорнага, Міхася Лынькова).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?