Спецкурс "Тестові технології у навчальному процесі", як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 239
Розгляд та характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти в Україні, який повинен поєднувати в навчальних програмах академічну і професійну спрямованість. Дослідження та аналіз мети спецкурсу "Тестові технології у навчальному процесі".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету імені І.У статті обґрунтовано необхідність упровадження у систему підготовки майбутніх педагогів спецкурсу «Тестові технології у навчальному процесі»; розкрито мету впровадження курсу, особливості змісту та методичні рекомендації до його проведення. Тому виникає необхідність підготовки майбутніх викладачів до розроблення нових видів, форм, методів та засобів контролю і оцінювання динаміки просування студентів у навчальному процесі, що сприятиме підвищенню їхньої мотивації та інтересу до навчання, а також врахуванню індивідуальних особливостей. Натепер існує широкий спектр різноаспектних досліджень, присвячених проблемі педагогічного тестування, моніторингу, діагностики процесу та результатів навчання, управління якістю освіти, визначення ролі та місця тестування у навчальному процесі. Але розроблення і застосування тестів педагогами-практиками у нашій країні носить стихійний характер та залежить від субєктивного бачення завдань навчання, рівня грамотності викладача з питань тестології, педагогіки, психології, НІТ у системі освіти, а також від володіння тестовими методиками конкретним викладачем. освітній навчальний академічний Проведений аналіз літературних джерел дозволяє констатувати, що, незважаючи на актуальність проблеми тестування на практичному рівні, проблема підготовки педагогів до застосування тестових технологій (а це забезпечує успішне їх впровадження та розвиток) не знайшла достатнього відображення у дослідженнях як самостійна наукова проблема, що має велике теоретичне і практичне значення для сучасного стану розвитку вітчизняної освіти, підвищення її якості.

План
Зміст навчального матеріалу і методи організації навчання обирали з урахуванням низки принципів:

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?