Специфіка використання у вихованні молодших школярів спортивно-оздоровчих колективних творчих справ - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 188
Колективно творчі справи - основа технології колективного творчого виховання. Спортивно-оздоровчі колективні творчі справи як важлива складова фізичного виховання школярів. Методика та приклад їх використання в практиці роботи вчителів початкової школи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія КУРСОВА РОБОТА з технології виховного процесу в початковій школі на тему: Специфіка використання у вихованні молодших школярів спортивно-оздоровчих КТСЗміни в освітній політиці відбуваються на основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 Державного стандарту початкової загальної освіти що мають на меті: формувати людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися; яка вміє сприймати інформацію, працювати з інформацією, сортувати її, осмислювати, аналізувати, творити. Розвязання цього завдання передбачає психолог-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учня. У звязку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною педагогікою та психологією. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; самостійно та критично мислити; уміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розвязання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем); бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня. Саме тому головний стратегічний напрям розвитку світової і вітчизняної системи освіти сьогодні лежить у площині вирішення проблем розвитку особистості учня та учителя, технологізації навчально-виховного процесу.Ще Я.А.Коменський говорив: «Діти допитливі, з гострим розумом, при правильному вихованні стають великими людьми» Ось чому чим багатша на знання людина, тим гостріше ставиться питання про рівень розвитку її загальнолюдських цінностей, таких, як громадянська активність, відповідальне ставлення до справи, вміння враховувати загальні інтереси, вміння підкорятися і керувати. Всі колективи обєднувало одне - прагнення побудувати виховну роботу на основі відносин товариськості між вихователями та вихованцями. методика (технологія) КТВ залучає до діяльності кожного члена колективу, орієнтуючись на спільне вироблення дітьми і дорослими мети і завдань спільної справи, використовуючи одночасно різноманітні види виховного впливу, вирішує виховні завдання непомітно для вихованців. Принцип виховання в колективі і через колектив, на думку І.Шванова, означає необхідність цілеспрямованого і глибокого розгортання виховуючих відносин, заснованих на товариській виховній турботі як рушійна сила загальної громадянської турботи, завдяки якій вихователі і вихованці займають активну життєву позицію старших і молодших друзів. Залежно від того, що людина робить (тобто якого змісту її діяльність), як робить (способи діяльності), від організації умов цієї діяльності і від того ставлення, яке ця діяльність викликає у людини, в неї відпрацьовуються, тобто формуються, відповідні нахили, здібності й якості характеру, закріплюються певні знання.У звязку з цим перед сучасною освітою постають важливі завдання виховання здорового покоління, формування ціннісного ставлення особистості до свого здоровя та здоровя інших, гуманізації та валеологізації навчання в освітніх закладах. У Законі «Про загальну середню освіту» підкреслено, що важливим завданням шкільної освіти є: «виховання свідомого ставлення до свого здоровя та здоровя інших громадян як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя учнів» [6]. В позаурочній колективній творчій діяльності фізичному розвиткові школярів сприяють колективні творчі справи, свята, ранки, конкурси різноманітної тематики: «Сильні, здорові, спритні», «Дружимо з режимом дня», «Якщо хочеш бути здоровим - загартовуйся!», «Веселі старти», «В гостях у Мийдодіра», «Спорт - це мужність, спорт - це сила, спорт - це корисно, спорт - це красиво!» та інші. На процес формування здорового способу життя школа впливає створенням певних умов, змісту, форм організації життєдіяльності та забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорона та зміцнення їх здоровя, вироблення в них навичок і умінь самозбереження,укріплення здорового способу життя - один із важливих напрямків роботи в літніх оздоровчих закладах.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І.ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОГО ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ

ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1 Історико-теоретичні аспекти технології колективного творчого виховання

1.2 Колективно творчі справи-основа технології колективного творчого виховання

РОЗДІЛ ІІ. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ КОЛЕКТИВНІ ТВОРЧІ СПРАВИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1 Спортивно оздоровчі колективні творчі справи - важлива складова фізичного виховання школярів

2.2 Використання спортивно оздоровчих колективних творчих справ в практиці роботи вчителів початкової школи

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ колективна творча вчитель

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?