Специфіка виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів - Статья

бесплатно 0
4.5 196
Розгляд ряду чинників виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Сенситивність молодшого шкільного віку щодо виховання гуманності, оскільки в дитини закладаються основи світогляду і моральні якості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВУ статті розглянуто специфічні чинники виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. До першої групи чинників відносяться наступні: потенціал позаурочної діяльності шкіл-інтернатів у контексті виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку; сенситивність молодшого шкільного віку щодо виховання гуманності у названої вище категорії дітей (висока чутливість нервової системи; формування стійких стереотипів моральної поведінки і діяльності; здатність до емпатії та емоційної рефлексії; інтерес до змісту моральних правил, до життя і діяльності дорослих людей). До другої групи віднесено чинники, що ускладнюють процес виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів: соціальне сирітство; специфіка контингенту учнів інтернатних закладів; особливості організації життєдіяльності вихованців шкіл-інтернатів. They are social orphanage, the specific nature of students of orphanages (the presence of deprivation syndrome, increased vulnerability, the tendency to nervous breakdowns; the feeling of loneliness, decreased empathy, aggressiveness, difficulties in communicating with others); the peculiarities of organising the lifestyle of children of school-orphanages that is students ’constant presence in a community, forced adaptation among a big number of peers, diminished intimacy and trust in communication, limited communication with other people; shortage of establishing meaningful and longterm relationship between the junior pupil and a certain adult). У Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Основних орієнтирах виховання учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді - акцентується увага на пріоритетності морального виховання молодого покоління, а відтак і виховання гуманності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?