Специфіка термінів нафтогазової галузі у структурі художнього тексту (на матеріалі прозових творів Івана Франка) - Статья

бесплатно 0
4.5 209
Суть стилістичних, семантичних, емоційно-експресивних можливостей термінів нафтогазової галузі та їх діяльності в контексті літературного твору. Розгляд процесів детермінологізації в прозових роботах Франка. Визначення функцій детермінологічної лексики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ТЕРМІНІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУМета: дослідити специфіку термінів нафтогазової галузі у структурі художнього тексту (на матеріалі художніх творів Івана Франка); зясувати їхні функції в авторській мові і мові персонажів; визначити семантичні трансформації та процеси детермінологізації цих мовних явищ; вибудувати гіпотезу щодо термінотворчих векторів та особливостей структуротворчої функції термінів. Перші праці, де порушено питання функціонування терміна, датуються ще ХУЛІ століттям. Карпової [3] проаналізовано індивідуально-авторське використання термінів з погляду виконуваних ними номінативних метафоричних функцій, уходження термінів до складу окремих стилістичних фігур. Питання функціонування термінів у художніх творах займаються і сучасні дослідники: Г. Франка-лінгвіста були "термін", термінологія", "науковий термін", "наукова термінологія".Отже, спроба окремого погляду на термінологічну парадигму Івана Франка на підставі аналізу окремих художніх творів дає можливість нового підходу до розміщення процесів термінотворення і термінознавства. Простежуючи використання нафтогазової термінології у прозових творах І.Франка, ми виявили, що у художньому тексті термін втрачає свої специфічні ознаки і набуває додаткових смислових значень, виступаючи елементом образної системи мови: метафорою, епітетом, порівнянням. На основі мовних явищ нафтогазової термінології досліджено процес детермінологізації спеціальної лексики в контексті літературного твору.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?